Aktuality

Čo máme nové?

Vianočný dar pre 150 ukrajinských detí z detského domova v dedinke Zaturtsi

pridal: charita | dátum: 14. decembra 2022 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: prikrývky, posteľné plachty a obliečky pre 150 detí z detského domova v dedinke Zaturtsi
Pomoc sumou: 6 500 €
Detské centrum/organizácia: Caritas Spes – Luck, Ukrajina
Dátumoktóber – december 2022

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Nie každé dieťa má to šťastie, že vyrastá v úplnej rodine, má matku a otca, ktorí sa oň starajú a zahŕňajú ho rodičovskou láskou. A práve deťom, ktoré takúto lásku nikdy nepoznali, sme prostredníctvom našich Malých projektov poskytli finančnú pomoc na nákup teplých prikrývok a posteľného oblečenia.

Riaditeľ Caritas Spes v meste Luck, páter Pavlo Khomiak nám napísal, že takmer všetky deti z detského domova v dedinke Zaturtsi, ktorá sa takisto ako mesto Luck nachádza vo Volynskej oblasti, pochádzajú z nefunkčných, často mnohodetných rodín. A podobne ako na Slovensku aj na Ukrajine vravia, že sú to siroty žijúcich rodičov.

Po ukončení tohto Malého projektu nám páter Pavlo napísal: Sme úprimne radi, že vďaka vašej pomoci sme mohli týmto deťom dopriať chvíle radosti uprostred temnoty, v ktorej teraz žijeme. Asi nikdy nezabudneme na reakcie detí, keď sme im odovzdávali nové teplé prikrývky a posteľné oblečenie. Mnohé nechápali, ako je možné, že im neznámi ľudia, dokonca z inej krajiny, posielajú také nádherné dary. Keď som dával prikrývku 11-ročnému Artemovi, povedal mi: Keď ma nemajú radi moji rodičia, myslel som si, že ma nemá rád nikto, ale teraz viem, že to tak nie je. Niekto mi pomáha, aj keď ma vôbec nepozná a nikdy ma nevidel.  Ďakujem Bohu za toto požehnanie.“

Na záver páter Pavlo dodáva: „Všetky deti vám posielajú úprimné slová vďaky a vrúcne objatia. Prízvukovali mi, aby som vám to nezabudol napísať. Toľko radosti a potešenia som ani ja už dávno nezažil. Chcem vám poďakovať nielen vo svojom mene a v mene detí, ale aj v mene vedenia a všetkých zamestnancov detského domova.

Modlíme sa za vás a za všetkých vašich darcov. Za pomoc, ktorú poskytujete tým najzraniteľnejším. Nech vás Pán stonásobne odmení a Božie milosrdenstvo nech je vždy s vami a vašimi rodinami.“

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne, bez akýchkoľvek záväzkov, darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov