Aktuality

Čo máme nové?

Veľkonočný pozdrav z Albánska prináša všetkým nám radostné „Aleluja!“

pridal: charita | dátum: 17. apríla 2017 | kategória: Zo sveta

Milý pozdrav a veľkonočné priania nám prišli aj z komunity saleziánskych sestier, s ktorými spolupracujeme v osade Tále-Bregdet v Albánsku. Za realizáciu projektu Adopcia na diaľku® je v Albánsku zodpovedná Slovenka, sestra Magda Cerovská, FMA. Veríme, že pohľadnica a povzbudzujúce slová potešia i vás. „Pán zvíťazil nad smrťou a naša nádej je v Ňom. On je náš Záchranca. Aleluja! Prajeme vám požehnanú Veľkú noc.“