Aktuality

Čo máme nové?

Vďaka Vám úspešne doštudovalo 70 indických študentov Ďakujeme!

pridal: charita | dátum: 5. novembra 2018 | kategória: India

V mesiacoch júl a august  sme dostali z indických centier ročné správy o podporovaných deťoch, študentoch a bohoslovcoch. Sme veľmi radi, že Vám môžeme s oznámiť potešujúcu správu: tento rok úspešne doštudovalo 70 podporovaných študentov.

Vďaka Vám a Vašej pomoci úspešne ukončili svoje odborné štúdiá inštalatéri, krajčírky, učiteľky, zdravotné sestry, obchodníci, inžinieri, či mechanickí inžinieri. Medzi týchto šťastných mladých ľudí patrí aj 21-ročná Suzan Melinda, ktorá svojej darkyni zo Slovenska, pani Márii, adresovala aj tieto slová vďaky: „Drahá teta Mária, z milosti Božej a s Vašou pomocou som úspešne ukončila 3. ročník svojho štúdia ako bakalárka obchodu. Teraz si hľadám prácu. To, že som mohla úspešne dokončiť svoje štúdium a stať sa nezávislou, je iba vďaka Vašej dlhoročnej pomoci.  Zo srdca Vám ďakujem za Vašu obetavú štedrosť a viem, že nikdy nezabudnem na všetko, čo ste mi priniesli do života.“

Spolu so Suzan, Winstonom, Carol, Monicou a Noelom, ktorí vyštudovali obchod a marketing; so Starel a Deepou, ktoré dokončili svoj kurz krajčírstva a módneho dizajnu; s Kavitou, Alishou a Vadevathi, ktoré sa stali učiteľkami; a s Chaitrou či Joyline, ktoré sú dnes zdravotnými sestrami; s Laxonom a Samsonom, ktorí sa stali inštalatérmi; s Denzilom a Ivanom Frenlym, ktorí sa stali inžiniermi; so Sheltonom, ktorý vyštudoval hotelový manažment; a s mnohými ďalšími Vám veľmi pekne ďakujeme za všetku Vašu pomoc a podporu. Bez Vás by sa toto dielo nepodarilo.

Veríme, že spolu s Vašou pomocou dokážeme pomôcť aj ďalším indickým deťom a študentom dostať šancu na lepší život. Vopred  Vám zo srdca ďakujeme!

PRIHLÁSIŤ SA DO PROJEKTU MÔŽETE TU!