Aktuality

Čo máme nové?

Ukrajinskí chlapci z dedinky Bortnyky sa práce neboja

pridal: charita | dátum: 7. augusta 2017 | kategória: Ukrajina

Aj také je leto na Ukrajine ako na priložených fotografiách. Možno ste to počas letných prázdnin zažívali aj vy doma, alebo u starých rodičov. Kosenie trávy, hrabanie sena, pomoc s okopávaním plodín na poli. Asi menej z nás už zažilo bezprostredne žatvu.

Ukrajinské deti, ktoré žijú v detskom domove v dedinke Bortnyky, pomáhajú a to nielen počas leta, s rôznymi prácami. Detský domov, v ktorom žije aktuálne 32 detí a tínedžerov, spravuje kvôli obžive aj malé hospodárstvo.

„Chovajú domáce zvieratá, pestujú zemiaky, kukuricu, cviklu, rôznu inú zeleninu a ovocie, no tiež obilie. Časť plodín zužitkujú sami, časť predajú a získavajú aj takto finančné prostriedky na chod detského domova. Obilie využívajú na kŕmenie zvierat, časť predávajú, a tiež vymieňajú i v miestnej pekárni za pekárenské výrobky, ako je napríklad chlieb a pečivo,hovorí Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá detský domov v minulosti navštívila a viackrát sa s riaditeľom domova R. Markivom, MJ stretla aj na Slovensku.

Tento detský domov nesie názov „Živá perla“, a je neštátnym zariadením, je domovom rodinného typu. Z tohto dôvodu ich štát nepodporuje a pracovníci domova si musia zabezpečiť financie na chod sami. Prístup k deťom je individuálny, pri výchove sa prihliada na osobné možnosti a dary každého dieťaťa.

 „Vychovávateľky, ako aj ostatní pracovníci domova idú deťom aj sami príkladom. Okrem voľnočasových aktivít trávia s chlapcami čas i pri spoločnej práci. Chlapci majú podľa veku a schopností pridelené povinnosti ako je upratovanie, pomoc v kuchyni, či v záhradke. Ako je na fotografiách vidieť, starší chlapci pomáhajú aj s náročnejšími prácami. Chlapci sa tak učia pracovným návykom, no i zodpovednosti a samostatnosti, a v dospelosti sú schopní a pripravení plnohodnotne sa zaradiť do života a spoločnosti,“ pokračuje ďalej M. Borčíková.

V prípade, že sa zapojíte do pomoci pre týchto chlapcov a chceli by ste o detskom domove dostávať jedenkrát ročne informácie domov poštou, je potrebné vyplniť prihlášku. Do sprievodného e-mailu uveďte, že máte záujem podporovať chlapcov z detského domova v Bortnykoch. My vám priradíme osobitný variabilný symbol.

Podporiť ukrajinské deti a tínedžerov, ktorí v detskom domove „Živá perla“ našli nový domov a rodinu, môžete aj bez prihlášky, pravidelným alebo príležitostným darom v ľubovoľnej výške na číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. M. Borčíková na záver dodáva: „Ďakujeme každému darcovi, ktorý podľa svojich možností podporí tieto deti. Väčšina z nich sú siroty a polosiroty, ktoré v útlom detstve zažívali chudobu, zneužívanie, či zanedbávanie. Niektorí svojich rodičov a príbuzných nikdy nevideli. Pracovníci domova svojou starostlivosťou, odbornosťou a rodinnou atmosférou menia ich ťažké príbehy na dôstojný a šťastný život. Ďakujeme, že sa do pomoci pre ne zapájate aj vy. Či už finančným darom, alebo propagáciou a zdieľaním na facebooku.“

Ďalšie fotografie, na niektorých je pri práci aj riaditeľ detského domova R. Markiv (napr. na úvodnej v modrom tričku):