Aktuality

Čo máme nové?

Ukrajinskí chlapci pomáhajú aj so zberom zemiakov

pridal: charita | dátum: 10. októbra 2017 | kategória: Ukrajina

Zemiaky sú v ukrajinskej kuchyni každodennou súčasťou. Aj v detskom domove v dedinke Bortnyky patria k hlavným plodinám, ktoré pestujú. Detský domov „Živá perla“ si zabezpečuje sám pestovanie zeleniny, plodín, či niektorých obilnín kvôli obžive. Napríklad pšenicu využívajú na výmenu za chlieb a pekárenské výrobky v miestnej pekárni. V detskom domove aktuálne žije 34 chlapcov a keďže sú domovom rodinného typu, obživu pre seba sa snažia pracovníci domova zabezpečovať i poľnohospodárskymi aktivitami. „Okrem zeleniny a obilnín, pestujú aj ovocie, chovajú včely, prasiatka, sliepky, či králiky. Takýmto spôsobom znižujú finančné výdavky súvisiace s prevádzkou domova,“ vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá detský domov v dedinke Bortnyky v minulosti navštívila. Do prác sa zapájajú aj chlapci, ktorí v domove žijú. Pomáhajú s aktivitami, ktoré sú primerané ich veku. Učia sa takto aj zodpovednosti, spolupráci v kolektíve, a tiež pracovným návykom.

„Zberom poľnohospodárskych plodín sa pripravujú aj na zimu, ktorá je pre detský domov najnáročnejším obdobím z hľadiska financovania. Počas zimných mesiacov musia nakupovať viac potravín, kým v lete využívajú na stravovanie a varenie všetko, čo si vedia v záhradke a na poli dopestovať.“

Ako je na fotografiách vidieť, pomáhali usilovne aj s tohoročným zberom zemiakov. M. Borčíková ďalej pokračuje: „Zberom poľnohospodárskych plodín sa pripravujú aj na zimu, ktorá je pre detský domov najnáročnejším obdobím z hľadiska financovania. Počas zimných mesiacov musia nakupovať viac potravín, kým v lete využívajú na stravovanie a varenie všetko, čo si vedia v záhradke a na poli dopestovať.“ V chladnejších mesiacoch začína v detskom domove ako aj v triedach, ktoré v areáli prevádzkujú, i vykurovanie. Na to využívajú aj drevo, no sčasti i plyn. Prevádzkové náklady sú z týchto dôvodov cez chladnejšie obdobie vyššie.

„Podporiť chlapcov, ktorí tu našli svoj nový domov a rodinu, môžete zaslaním daru v ľubovoľnej výške. Za akúkoľvek formu pomoci pre tieto ukrajinské deti, ktoré sú väčšinou siroty alebo polosiroty, vám úprimne ďakujeme. Ich životné okolnosti boli pred prijatím do detského domova naozaj ťažké a traumatické. Váš dar im dáva šancu na pekné detstvo, uzdravenie zranení ich citlivých duši, ako aj možnosť žiť dôstojne a vzdelávať sa,“ dodáva na záver M. Borčíková.

Číslo bankového účtu pre zaslanie daru v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Pomôcť môžete aj zdieľaním textu na facebooku. Ďakujeme, že vám ich príbehy, detstvo a budúcnosť nie sú ľahostajné.