Aktuality

Čo máme nové?

Ukrajinské deti z detského domova „Nádej“ si obuli korčule prvykrát v živote

pridal: charita | dátum: 17. marca 2017 | kategória: Ukrajina

Napriek tomu, že väčšina ľudí na Ukrajine zažíva veľmi ťažkú sociálnu či ekonomickú situáciu, aj  tam sa nájdu dobrodinci, ktorí sa angažujú pre núdznych.

Veľkú radosť z korčuľovania zažili dievčatá, ktoré sú umiestnené v detskom domove „Nádej“ na Ukrajine. Detský domov oslovil dobrodinec, ktorý deťom zaplatil vstupy na ľadový štadión. Niektoré deti stáli obuté v korčuliach na ľade prvý krát v živote, z čoho sa úprimne tešili. S týmto detským domovom spolupracujeme tri roky. S koordinátorkou Oľgou Semeruk, MJ, sme v pravidelnom kontakte. Z informácií, ktoré nám pravidelne posiela, si môžete prečítať aj vy: Kvôli politickým a hospodárskym dôvodom v našej krajine narastá počet dysfunkčných a chudobných rodín. Na východe Ukrajiny sa stále bojuje. To spôsobuje politickú a ekonomickú destabilizáciu našej krajiny. Vláda a štátne inštitúcie zatvárajú oči pred problémami rodín, pretože štátny rozpočet je obmedzený. Hrivna neustále klesá, ľudia majú nízke mzdy, alebo nemajú možností pracovať. To zle vplýva na situáciu rodín. Máme veľa neúplných rodín, väčšinou sa o deti stará matka sama, čo spôsobuje nefunkčnosť rodiny. Alkohol, drogy, prostitúcia sa stále viac stávajú prostriedkom na útek od týchto problémov, alebo sú dôvodom „riešenia“ nedostatku financií. Deti zo štátnych  domovov sú prvé, ktoré prepadávajú takýmto rizikám.“

Detský domov „Nádej“ je neštátnou inštitúciou, kde sa pracovníci snažia o individuálny prístup k deťom. Veľký dôraz kladú na vzdelávanie a rozvoj detí. V štátnych domovoch na Ukrajine je často umiestnených 200 až 300 detí. Preto sa viaceré organizácie snažia prevádzkovať detské domovy rodinného typu. K takým patrí aj detský domov „Nádej“. Podpor tieto deti pravidelným alebo príležitostným darom v ľubovoľnej výške.

Číslo bankového účtu v tvare IBAN je: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6455. Pomôcť môžeš aj zdieľaním textu na sociálnej sieti facebook. Za tvoju pomoc pre deti v detskom domove „Nádej“ úprimne ďakujeme. Kontaktná osoba: M. Borčíková, e-mail: borcikova@charita.sk, mobil: 0910 842 669.