Aktuality

Čo máme nové?

Ukrajinou znejú koledy a vinše

pridal: charita | dátum: 11. januára 2019 | kategória: Ukrajina

Kresťania na Ukrajine slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára. Sviatky sú až v januári a Narodenie Ježiša Krista je tak u našich susedov 7. januára. Vianoce patria k najkrajším obdobiam roka aj pre deti, ktoré žijú v detskom domove „Živá perla“ v dedinke Bortnyky.

Riaditeľ detského domova, Ruslan Markiv nám napísal: „V týchto sviatočných  dňoch sa tešíme, spievame koledy a spolu s deťmi navštevujeme v okolí našich priateľov, farností, darcov aj organizácie.“ Chlapci, ktorí v detskom domove žijú, si pripravili vinše, koledy a scénku o narodení Ježiša Krista. Svojim vianočným vystúpením a úprimnosťou prinášajú radosť všade, kam prídu. „Z Vianoc sa tešia deti, i dospelí. Tento čas je pre nich príležitosťou byť spolu a možnosťou  zažiť niečo výnimočné. Pre niektoré z detí, ktoré prišli do domova v uplynulých mesiacoch, sú to prvé pokojné a pekné Vianoce v ich živote. Každé dieťa má príbeh, ktorý nie je jednoduchý. Pracovníci domova im vytvárajú podmienky a zázemie, aby sa mohli cítiť ako v rodine, ktorá funguje. Deti sa zapájajú do všetkých aktivít primerane veku a učia sa budovať vzťahy, pomáhať si a deliť sa o to, čo dostávajú. Ďakujeme, že aj vďaka vám našli svoj nový domov a miesto, kde je o nich postarané,“ dodáva M. Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá Ukrajinu navštívila viackrát.

Podporiť chlapcov, ktorí sú väčšinou siroty alebo polosiroty, môžete zaslaním pravidelného alebo príležitostného daru na bankový účet v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435 , variabilný symbol: 6306. Zima je pre detský domov z hľadiska prevádzkových nákladov najnáročnejším obdobím. Za akúkoľvek formu pomoci pre ukrajinské deti, ktoré v domove žijú, vopred ďakujeme.

Chlapci z detského domova si pripravili vinše, koledy a milé scénky pre ľudí z okolia: