Aktuality

Čo máme nové?

Dar pre deti z detského domova v Kapčagaji

pridal: charita | dátum: 15. novembra 2021 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: zakúpenie potravín, liekov, hygienických potrieb, oblečenia a obuvi pre deti
Pomoc sumou: 5 000 €
Detské centrum/organizácia: Detský domov Kapčagaj, Kazachstan
Dátum: marec – október 2021

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Detský domov v Kapčagaji tvorí šesť samostatných domov, v ktorých žije 48 detí. Starajú sa o ne rehoľné sestry Kongregácie služobníc Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Rodičia a ani príbuzní sa o deti nezaujímajú a nijako im nepomáhajú. Sestry pre deti zabezpečujú pravidelnú stravu, oblečenie, školské potreby, pomáhajú im s učením a organizujú pre ne rôzne voľnočasové aktivity. Do detského domova chodí aj detská lekárka, ktorá poskytuje deťom zdravotnú starostlivosť.

Riaditeľom detského domova je otec Artur Zaras, ktorý nám napísal: „Vďaka finančnej pomoci projektu Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku® sme mali pre deti dostatok potravín, oblečenia, dezinfekčných a hygienických prostriedkov. S niektorými deťmi, ktorým sa zhoršil počas online vyučovania zrak, sme mohli navštíviť očného lekára a zaobstarať im nové okuliare. Podali ste nám pomocnú ruku v ťažkom období pandémie COVID-19, keď nás prestali podporovať naši darcovia z cirkevných nadácii, pretože sa sami ocitli v kríze.“

Na záver otec Artur píše: „Najťažšie chvíle v histórii nášho detského domova sa nám podarilo prežiť vďaka vašej pomoci a pomoci slovenských dobrodincov. Z celého srdca vám všetkým úprimne ďakujeme.“

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov