Aktuality

Čo máme nové?

Tešíme sa z úspechu našej Gladys

pridal: charita | dátum: 18. apríla 2018 | kategória: Uganda

Medzi ugandské študentky, ktoré dostali možnosť vzdelávať sa, patrí aj Gladys. Veľmi sa tešíme, že Gladys je našou úspešnou stredoškoláčkou.

Naša dobrovoľníčka Veronika, nám z Ugandy o nej napísala: „Gladys sa narodila v roku 1997 v Ugande a v našom projekte Adopcia na diaľku® bola od mája 2014. Zaradená bola do projektu ako 17 ročná a túto šancu využila naplno. Jej otec ochorel a rakovina pľúc skomplikovala živote jemu aj celej rodine. Rodina mala finančné problémy. Vďaka slovenským darcom a projektu Adopcia na diaľku® Gladys mohla navštevovať strednú školu a bola systematicky podporovaná vo vzdelávaní. Medzi jej obľúbené predmety patrili biológia, chémia a angličtina. Strednú školu úspešne ukončila, z čoho sa veľmi teší. Má veľké ambície a túžbu prihlásiť sa aj na vysokú školu.“

Z úspechu Gladys sa tešíme aj my, a naďalej pokračujeme v pomoci pre ugandské dievčatá a chlapcov. Ďakujeme všetkým vám, adoptívnym rodičom na diaľku, za dobro a pozitívnu zmenu, ktoré prinášate do života konkrétnych dievčat a chlapcov v Ugande.