Aktuality

Čo máme nové?

Tešíme sa: Aj my máme prváčikov

pridal: charita | dátum: 6. septembra 2017 | kategória: Ukrajina

Pre niektoré z našich ukrajinských detí je tento školský rok zvlášť výnimočný. Idú prvýkrát do „veľkej“ školy J a stávajú sa prváčikmi. Chlapcom z detského domova v Bortnykoch pomáhame celý rok, no teraz na nich, najmä na tých mladších, myslíme obzvlášť. Ako nám v jednej zo správ napísal Ruslan Markiv, MJ, riaditeľ domova:

„Niektoré deti k nám prichádzajú s veľkými osobnými ťažkosťami. Nemali v útlom detstve a v predškolskom veku primeranú starostlivosť ani výchovu. Sú zasiahnuté negatívnymi skúsenosťami, majú problémy s komunikáciou, niektoré aj so správaním. Vyžadujú si preto osobitnú starostlivosť, a individuálny prístup nielen pri výchove, ale aj pri vyučovaní.“

Z tohto dôvodu majú mladšie deti výučbu v areáli detského domova, kde je pre nich zabezpečené vzdelávanie špecifickým spôsobom. S pomocou zahraničných dobrodincov sa im podarilo opraviť budovu, kde majú aj priestory na vyučovacie triedy. Pedagógovia sa im venujú individuálne a tempom, ktoré sú novoprijaté deti schopné zvládnuť. Väčšina týchto detí sú siroty alebo polosiroty, ktoré zažívali ťažké životné okolnosti, smrť rodiča, alkoholizmus, násilie, či zanedbávanie.

V prvých rokoch po umiestnení do detského domova nezvládajú vyučovací proces v obecnej škole a nevedia sa do výučby adekvátne zapojiť.

„Zabezpečenie individuálneho vzdelávania je však finančne náročné a detský domov si musí financie na mzdy pedagógov, ako aj na režijné náklady súvisiace s výučbou, zháňať sám. V komplikovanej ekonomickej situácii, aká je na Ukrajine už niekoľko rokov, to pre nás nie je jednoduché,“

vysvetlil R. Markiv, MJ, ďalej. Aj z týchto dôvodov hľadáme pravidelných alebo príležitostných darcov, ktorí sú ochotní deti žijúce v tomto detskom domove, podporiť svojím darom.

Do pomoci sa môžeš zapojiť zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Ak chceš o deťoch dostávať od nás jedenkrát ročne informácie, ako sa im darí, vyplň prihlášku, alebo sa nám ozvi e-mailom. Priradíme ti tvoj osobitný variabilný symbol a aktuálnu správu od riaditeľa R. Markiva, MJ, spolu s fotografiou detí, ti pošleme na tvoju korešpondenčnú adresu každý rok. Zásielku v takejto podobe dostaneš, aj keď tvoje dary nebudú pravidelné. Pomôcť môžeš aj zdieľaním na facebooku. Za akúkoľvek formu pomoci pre ukrajinské siroty ti ďakujeme.