Aktuality

Čo máme nové?

Tanec a divadlo nielen tešia indické deti, ale aj motivujú k pozitívnym zmenám

pridal: charita | dátum: 21. septembra 2017 | kategória: India

Naši koordinátori v Indii stále hľadajú nové možnosti pomoci núdznym vo svojej krajine. Tiež sa v tejto krajine narodili, prežili v nej väčšinu svojho života a životné okolnosti svojich krajanov poznajú veľmi dobre. Uvedomujú si, že mnohé skupiny sú naozaj v tak ťažkej sociálnej i ekonomickej situácii, a že nie je reálne, aby svoje životné podmienky mohli zmeniť bez pomoci niekoho iného. Poznajú veľmi dobre oblasti a komunity, kde žije najodkázanejšie a najchudobnejšie obyvateľstvo. Sú pravidelne v bezprostrednom kontakte s týmito komunitami, sociálnymi skupinami, rodinami a deťmi, ktorým pomáhajú. Jednou z foriem, ktorá spája a zbližuje, je tanec. Tanec je súčasťou všetkých významných udalostí, ktoré sa dejú či už v rodine, alebo spoločnosti.

V jednej zo správ, nám koordinátorka pani Rene Furtado, napísala: „Jednou z aktivít, ktorú naši spolupracovníci pripravili, je tanečné vystúpenie detí a mladých. Pedagogickí pracovníci nacvičia tanečné zostavy žiakov a žiačok a s pripraveným vystúpením navštívia desať škôl.“

Okrem radosti z tanca a z vystúpení, deti môžu rozvíjať svoje talenty, nadanie a tradície svojej komunity. Ďalšou z aktivít, ktorú pripravujú, je i divadelné vystúpenie. R, Furtado ďalej pokračuje: „25 detí zo Siddapur Taluk sa zúčastní desaťdňového workshopu zameraného na divadlo a herectvo. Deti budú trénované profesionálmi, ktorí im pomôžu s hraním v malých scénkach. Tieto scénky budú založené na sociálnych témach,  ako je napríklad rizikové správanie detí, či aktuálne problémy týkajúce sa rodín. Cieľom týchto aktivít je nielen rozvoj detí, ale aj motivácia k zmene správania. Pracovníci, ktorí s deťmi pracujú, sú presvedčení, že témy, ktoré prinášajú cez divadelné scénky, prinesú pozitívne príklady a vzory žiakom, ktorí vystupujú, no aj deťom a mladým, ktorí sa zúčastnia ich predstavení. S divadelným vystúpením plánujú navštíviť desať dedín.“

Sekundárnym cieľom je aj budovanie vzájomných vzťahov a dôvery v komunite, s ktorou pracujú. Snažia sa o zlepšenie motivácie k otvorenej komunikácii o problémoch, o reálnej situácii komunity aj rodín, o motiváciu detí, mladých no i dospelých zapájať sa do vzdelávacích aktivít, ako aj zúčastňovať sa poradenstva zameraného na zlepšenie situácie rodín (sociálne otázky, hygiena, hospodárenie s financiami apod.).