Aktuality

Čo máme nové?

Takto vyzerá jarné upratovanie, keď sa do práce pustia šikovní chalani z detského domova v Bortnykoch

pridal: charita | dátum: 28. apríla 2017 | kategória: Ukrajina

Takéto akčné jarné upratovanie bolo v uplynulých dňoch v dedinke Bortnyky.

V tomto detskom domove na Ukrajine žijú chlapci vo veku od 7 do 17 rokov. Väčšina z nich nemá jedného alebo oboch rodičov. Starší chlapci navštevujú stredné školy alebo kolégiá a bývajú cez týždeň v prípade väčších vzdialeností na internáte. Cez víkendy však prichádzajú domov, kde trávia čas  spoločne s ostatnými. Niekedy sú to oddychové aktivity, šport, hry, bicyklovanie, inokedy je však  sobota viac o práci. Tak to bolo aj nedávno. V jednom z e-mailov nám riaditeľ domova, Ruslan Markiv, MJ napísal:

„Je pre nás, pracovníkov domova povzbudzujúce, že vždy, keď je plánovaná nejaká väčšia pracovná brigáda, starší chlapci prídu zakaždým ochotne pomôcť. Takisto sme v kontakte aj s chlapcami, ktorí dosiahli vek dospelosti, a tí sú tiež ochotní a prichádzajú pomôcť, ak je potrebné.“

Aj nás úprimne teší, že ukrajinskí chlapci, ktorí v tomto detskom domove našli svoju novú rodinu, vedia a chcú svoje sily a talenty využiť pre vzájomnú pomoc. Dobro, ktoré počas mnohých rokov od vychovávateliek a pracovníkov domova dostávali, šíria teraz ďalej a zároveň vracajú tým, ktorí sa o nich s láskou starali. Drevo využijú v detskom domove na vykurovanie počas chladných mesiacov. Náklady na zabezpečenie tepla patria k najvyšším výdavkom, nakoľko zabezpečujú vykurovanie aj v školských triedach, kde majú deti individuálne štúdium. Podpor týchto starších, či mladších chlapcov pravidelným, či jednorazovým darom.

Dobro, ktoré im preukážeš, určite zúročia tým najlepším spôsobom. Či už teraz, alebo v dospelosti ho budú šíriť a rozdávať ďalej. Za tvoju angažovanosť a pomoc týmto sirotám vopred ďakujeme. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Formou podpory núdznych detí je aj zdieľanie textov na facebooku. Kontaktná osoba: Martina Borčíková, projektová koordinátorka, e-mail:  borcikova@charita.sk , mobil: 0910 842 669.