Aktuality

Čo máme nové?

Sylvia má rada školu, spev aj tanec

pridal: charita | dátum: 4. júla 2018 | kategória: Uganda

Medzi ugandské deti, pre ktoré hľadáme adoptívneho rodiča na diaľku, patrí aj Sylvia. Je z okolia mestečka Buikwe, kde pôsobí naša partnerská organizácia HIA. Sylvia Nabuuma má trinásť rokov, no v škole navštevuje iba druhú triedu.

Dôvodom je to, že jej mama nemá finančné prostriedky na to, aby jej umožnila vzdelávanie. Mama sa sama stará o sedem detí. Sylviinu situáciu nám bližšie opísala MUDr. Barbora Šilhárová, riaditeľka organizácie HIA: ,,Keď Sylvii umrel otec, tak ich jeho rodina vyhnala z domu. Ich matka ťažko pracuje na poli, aby deti uživila, ale platiť deťom školské poplatky už nezvláda. Matka aj Sylvia sú HIV pozitívne, a sú v starostlivosti kliniky Jána Pavla II. v Buikwe. Na HIV liečbe je vírus pod kontrolou a obe zdravotne prospievajú. Sylvia je veľmi milé, otvorené a usmievavé dievčatko. Rada spieva a tancuje. Miluje svojich malých súrodencov a rada sa o nich stará. Z predmetov má najradšej angličtinu.“  V Ugande je bežné, že staršie deti navštevujú nižšie ročníky. Školská dochádzka je síce povinná, ale rodiny nemajú finančné prostriedky na to, aby mohli platiť deťom školské poplatky, nakúpiť školské pomôcky a uniformy. Deti, ktoré nemajú zaplatené školné, sú zo školy vylúčené.

Chceme popriať Sylvii, aby sa jej darilo zvládať školu, a aby mala čo najlepšie školské výsledky. Tiež, aby napriek chorobe dosiahla svoje sny. Chceme sa poďakovať aj vám, milí darcovia, ktorí pomáhate deťom v Ugande. Práve vďaka vám môžu chodiť do školy, mať primeranú zdravotnú starostlivosť a výživu napriek svojim ťažkým životným podmienkam. Ďakujeme!