Aktuality

Čo máme nové?

Svätý apoštol Pavol nás aj dnes pozýva: „Neste si vzájomne bremená“

pridal: charita | dátum: 29. júna 2017 | kategória: Zo sveta

Prejaviť záujem o blížneho patrí medzi základné postoje kresťana. Slová svätého apoštola Pavla „neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6,2), sú aj v dnešnej dobe veľmi aktuálne.

Otázka lásky k blížnym je zvlášť citlivá, keď vnímame, že milióny detí vo svete trpia a ostávajú vo svojej biede osamotené. Slovenská katolícka charita odvíja svoju činnosť a pôsobenie od evanjeliových hodnôt. O tie sa opiera i náš projekt Adopcia na diaľku® , ktorý sme v roku 1996 spustili v Indii. Aj keď sa naše poslanie snažíme v Indii napĺňať už 21 rokov, uvedomujeme si, že naša činnosť závisí od Božieho požehnania a vašej podpory. Preto sa opätovne obraciame na vás s prosbou o duchovnú podporu za našu misiu. Sme vďační každému z vás za modlitby, ktorými nás sprevádzate pri našej práci a v našich námahách.

Naša činnosť je zameraná na zlepšenie situácie detí v núdzi a bez vašej duchovnej a finančnej pomoci by sme toto dielo lásky konať nemohli. Uvedomujeme si, že v obzvlášť ťažkej situácii sú chudobné indické deti, ktoré ostávajú mnohokrát na okraji spoločnosti, bez pomoci a osamotené. Úprimne preto ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli stať adoptívnymi rodičmi, ako aj všetkým naším dobrodincom a priaznivcom, ktorí nám pomáhate obetami, modlitbami, propagáciou v spoločenstvách, farnostiach, či na facebooku. Ďakujeme, že slová svätého apoštola Pavla „neste si vzájomne bremená,“ šírite a žijete v takýchto konkrétnych skutkoch lásky.

Do pomoci pre indické deti sa môžu zapojiť aj noví adoptívni rodičia. Prihlásiť sa dá priamo na našej webovej stránke, alebo vyžiadaním prihlášky e-mailom: adopcianadialku.india@charita.sk . Výška mesačného príspevku pre jedno indické dieťa je 15 eur. Za vašu pomoc ďakujeme.