Aktuality

Čo máme nové?

Aj šport prispieva k znižovaniu kriminality u mladistvých na Haiti

pridal: charita | dátum: 15. marca 2017 | kategória: Haiti

Obľúbenou činnosťou haitských detí je športovanie. Pohybové aktivity sú súčasťou vyučovacieho procesu na školách prvého aj druhého stupňa. Futbal, či rôzne športové hry prinášajú deťom vždy radosť. Cez kolektívne hry sa deti učia aj vzájomnej spolupráci a rešpektu.

Ďakujeme za vašu pravidelnú podporu haitských detí. Aktuálne je do projektu adopcie zapojených 298 haitských dievčat a chlapcov. V jednom z e-mailov nám naša koordinátorka z Riviere Froide, sestra Marie Evanette Onesaire, napísala: „Chceme veľmi poďakovať slovenským darcom za pomoc pre haitské deti a zároveň chceme k takejto iniciatíve povzbudiť aj ďalších Slovákov. Vaša podpora má neoceniteľnú hodnotu. K takýmto prejavom ľudskosti a kresťanskej lásky povzbudzujeme aj ďalších, ktorí sú ochotní pomôcť. Rodičia detí a celá naša komunita sme hlboko dotknutí vašou obetavosťou a otvorenosťou vašich sŕdc pre naše chudobné deti.“ Sestra Marie Evanette Onesaire ďalej pokračuje: „Finančná podpora, ktorú dostávame cez Adopciu na diaľku®, nám umožňuje zapísať mnoho detí zo sociálne a ekonomicky slabých rodín do školy. To, že sú zapojené do vyučovania, ako aj  do športových a tvorivých krúžkov, okrem ich rozvoja umožňuje aj zmysluplné využívanie času a tak vnímame, že sa výrazne znížila kriminalita u mladistvých v našej komunite.“