Aktuality

Čo máme nové?

Staň sa svetlom nádeje pre indické deti

pridal: charita | dátum: 22. februára 2017 | kategória: India

India je krajinou, kde nič nie je samozrejmosť. Ani ľudská dôstojnosť, ani vzdelanie, ani detstvo. Aj keď ako ľudská spoločnosť robíme veľké kroky vpred v oblasti rôznych technológií, v medicíne, či v skúmaní vesmíru, predsa každodenný kúsok chleba nemá žiaľ ani v dnešnej dobe každé dieťa.

India je štátom, kde tento kritický stav patrí k najvypuklejším. Chudoba indických detí naberá enormné rozmery často už od narodenia. Ak sa dieťa narodí do rodiny, ktorá je extrémne chudobná, dieťa trpí podvýživou a biedu zažíva od prvých dní už ako novorodenec. Veľa indických detí ostáva opustených na ulici, lebo im rodičia nevedia zabezpečiť obživu ani prístrešie. Indické deti, ktoré rodičia napriek veľkej chudobe neopustia, musia väčšinou od ranného veku vykonávať poľnohospodárske činnosti, či  práce v rôznych dielňach alebo v domácnostiach bohatších rodín, aby prežili.

Zmierňovať chudobu indických detí sa snažíme aj my. V Adopcii na diaľku® je aktuálne zaradených viac ako 1 100 indických detí. Pridaj sa aj ty, a staň sa tak svetlom nádeje pre indické dievčatko, či pre indického chlapca. Zapoj sa do Adopcie na diaľku® a podpor konkrétne dieťa z Indie. Tvoj mesačný dar vo výške 15 eur mu daruje aspoň kúsok detstva, výživu i vzdelávanie. Už základné vzdelanie zlepšuje indickému dieťaťu životné podmienky, ako aj vyhliadky na zabezpečenie živobytia v neskoršom veku.

Tvoj záujem a tvojich 15 eur mesačne môže byť svetielkom v tme beznádeje, ktorú dnes zažívajú milióny indických detí. Zapoj sa, alebo zdieľaj tento text. V mene núdznych detí za tvoju pomoc ďakujeme. Do projektu sa môžeš prihlásiť priamo na našej webovej stránke www.adopcianadialku.sk . Viac informácií zistíš aj telefonicky: 0915 724 458, alebo e-mailom: adopcianadialku.india@charita.sk , kontaktná osoba: Mária Takáčová, projektová koordinátorka pre Indiu.