Aktuality

Čo máme nové?

Slovenská pomoc priniesla do Charkova veľkú nádej

pridal: charita | dátum: 22. júla 2020 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Potravinové balíčky pre 56 ukrajinských rodín (83 detí) zasiahnutých koronakrízou
Pomoc sumou: 1 250 €
Detské centrum/organizácia: Rímsko-katolícka farnosť sv. Vincenta de Paul v Charkove
Dátum: máj – jún 2020

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Otec Ján Martinček je slovenský kňaz-misionár, ktorý už 16 rokov slúži na Ukrajine. Poprosil nás spolu so svojimi spolubratmi o potravinovú pomoc pre miestne rodiny v čase rozsiahlych obmedzení v dôsledku pandémie: „Väčšina rodičov z našich farníkov, ktorých deti sú zaradené do projektu Adopcia na diaľku®, nemá stabilný príjem, pretože pracujú na tržnici, ktorá bola zatvorená medzi prvými. Ich zárobok teda závisí od toho, koľko predajú. Vnímame preto v tomto období ich výrazne zhoršené možnosti stravovania.“

„Vďaka Malému projektu, ktorý bol promptne zrealizovaný, sme mohli nakúpiť a rozviesť 20 potravinový balíčkov miestnym vietnamským rodinám. Ďalších 36 potravinových balíčkov sme spolu so ženami zo Spolku kresťanskej lásky pripravili pre ukrajinské rodiny. Ľudia, ktorí mohli, si prišli po balíčky pešo, ostatným sme ich rozviezli, keďže žiadna verejná doprava nefungovala. Práve odovzdávanie potravinových balíčkov bolo prvým fyzickým stretnutím s farníkmi po dlhom čase izolácie a boli to momenty veľkej radosti, naplnené vďačnosťou a uznaním vo vzťahu k darcom zo Slovenska.

„Po ukončení tohto projektu vnímam, koľko nádeje a dôvery vlial do ľudí a ich rodín. Teraz, keď sa nám situácia na Ukrajine opäť zhoršuje, ostáva náš misionársky hlas autoritou, ktorou môžeme ľudí povzbudzovať, aby neupadli do paniky, a využili múdrosť, ktorú sa naučili počas prvej izolácie. Za to patrí veľká vďaka najmä slovenským darcom a ich otvorenosti pomáhať,“ predstavil nám priebeh Malého projektu otec Ján Martinček.

Obsah balíčka pre jednu rodinu
Potravinové balíčky pripravené na rozvoz rodinám
Online prípravy na prvé sväté prijímanie odhalili ťažkosti rodín

Deti vo farnosti v Charkove v roku 2018 zahájili dvojročnú prípravu na prvé sväté prijímanie a jej vrchol zasiahla pandémia. Kňazi v Charkove sa rozhodli neprerušiť ani sväté omše a adorácie, ale presunuli ich hneď do online priestoru.

„Vytvorilo sa zvláštne puto celej farnosti, v ktorom sme dokázali stáť jeden pri druhom aspoň takýmto spôsobom. Duchovná starostlivosť sa však čoskoro začala preplietať s informáciami o nedostatku financií v rodinách. V jednom momente, v polovici apríla prišlo jasné poznanie, že rodinám začína byť neúnosne ťažko, čo sa týka kúpy potravín, lebo pravidelnú mesačnú výplatu má malé percento ľudí. Potravinové balíčky tak boli rodinám poskytnuté práve v čase, keď už bolo ťažké nakúpiť jedlo zo svojich príjmov a úspor. Práve v tom istom čase sa začalo aj s uvoľňovaním pravidiel karantény pre chrámy a verejné bohoslužby.“

„Po troch mesiacoch karantény boli deti prichystané na prvé sväté prijímanie. Videli sme sa vtedy tvárou v tvár prvýkrát po troch mesiacoch. Deti sa zdali zrazu také veľké, za tú dobu vyrástli. V deň prvého svätého prijímania sa oduševnene modlili a bolo vidieť, že rozumejú, čo sa deje a že sú šťastné. Aj vďaka Vašej pomoci zo Slovenska sme vnímali, že svet nachádzajúci sa v kríze nie je ľahostajným, a to dalo deťom a rodičom v našej misijnej farnosti na východe Ukrajiny nádej,“ približuje otec Martinček.

Polina počas prvého svätého prijímania
V zime vypínali kúrenie, aby mali z čoho nakúpiť potraviny

Otec Martinček nám ďalej priblížil prežívanie koronakrízy vo vietnamskej komunite: „Ako v mnohých krajinách aj v Charkove sa nachádza komunita ekonomických migrantov z Vietnamu. Väčšina z nich sú katolíci alebo budhisti a pracujú na miestnej tržnici. Do veľmi náročnej situácie sa vplyvom koronakrízy dostala aj pani Nguen Tchi Fuong. Muž ju opustil pred pár rokmi a ona ostala sama s tromi deťmi. Aby uživila svoje deti, vyslala najstaršieho syna k svojej mame naspäť do Vietnamu a ostala sama so svojimi dvomi dievčatami. Paradoxom situácie je aj to, že jej muž bol katolík a ona budhistka, no prijala krst a vieru Katolíckej cirkvi, aby sa mohla vydať v kostole. Muž ju opustil a ona verne prichádza naďalej do chrámu a vychováva svoje deti v kresťanskej viere.“

„Od pani Fuong som sa dozvedel v polovici apríla, že už dva týždne jedia len kašu, lebo sú úplne bez financií a nemôžu si viac dovoliť. Na konci februára, v marci a apríli vypínali kúrenie, aby nemuseli platiť za teplo a mohli si nakúpiť jedlo. Práve pani Fuong nám prezradila, že mnoho vietnamských rodín má podobne ťažkú situáciu a rozhodli sme sa konať. Potravinová pomoc, ktorú dostali vďaka Malému projektu, prišla práve v čase, keď sa všetky zásoby minuli.“

„Píšuc tento krátky príbeh o mesiac neskôr, možno pochváliť práve vietnamskú komunitu, že veľmi zodpovedne dodržuje režim nosenia rúšok a dodržiavania vzdialenosti. Domáce obyvateľstvo zatiaľ zo dňa na deň prestalo nosiť rúška a dodržiavať vzdialenosti, čo aktuálne prináša zhoršenie situácie. Ostávame v dôvere v Božie Milosrdenstvo a sme vďační za pomoc od slovenských darcov.“

Vietnamské rodiny pri odovzdávaní potravinových balíčkov
Fotka so slovenskou vlajkou ako znak vďaky Slovákom
Pani Fuong s dcérou

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.

 

Autorka článku: Klára Horváthová