Aktuality

Čo máme nové?

Simeon pripravil pre adoptívneho rodiča pekný list a kresbu

pridal: charita | dátum: 27. septembra 2017 | kategória: Haiti

Počas letných mesiacov rozposielame z niektorých krajín zásielky od detí a študentov našim dobrodincom a podporovateľom.

Každý darca a darkyňa, ktorí podporujú konkrétne dieťa alebo študenta, sa po zapojení do projektu stáva tomuto chlapcovi alebo dievčaťu adoptívnym rodičom na diaľku. Každý adoptívny rodič dostáva jedenkrát ročne špecifickú zásielku, ktorá sa týka dieťaťa, ktoré podporuje. Zásielka obsahuje aktuálnu fotografiu, list alebo kresbu od dieťa a školskú správu. Na priloženej fotografii je haitský chlapec Simeon. Od koordinátorky z Riviere Froide sme cez prázdniny dostali materiály, ktoré spolu s deťmi pripravili pre slovenských darcov. Materiály z viacerých centier sme triedili, kontrolovali a postupne rozposielali adoptívnym rodičom. Pod textom je oskenovaný list s poďakovaním a milá kresba, ktorú Simeon nakreslil pre svojho adoptívneho rodiča.

„Hlavným cieľom môjho listu je poďakovať ti za všetku podporu počas školského roka. Prosím Boha, aby ťa žehnal, aby si mi mohol aj naďalej pomáhať.“ – Simeon

Simeon končil tretiu triedu základnej školy. List pripravoval pred koncom školského roka a tu je z neho časť: „Drahý dobrodinec, som veľmi rád, že ti píšem. Ako sa máš? A tvoja rodina? Pokiaľ ide o mňa, ja sa mám dobre. Hlavným cieľom môjho listu je poďakovať ti za všetku podporu počas školského roka. Prosím Boha, aby ťa žehnal, aby si mi mohol aj naďalej pomáhať. Končím krásny školský rok a čakám na záverečné výsledky. Dúfam, že dostanem dobré známky, pretože skúšky mi celkom sadli. Ešte raz ďakujem!“ 

Veríme, že listy, či kresby, ktoré deti napísali a nakreslili, sú pre vás pekným vyjadrením vďaky za vašu pravidelnú pomoc a podporu.27