Aktuality

Čo máme nové?

Shalet si splnila svoj sen, stala sa zdravotnou sestrou

pridal: charita | dátum: 12. júla 2019 | kategória: India

Malú Shalet sme prijali do nášho projektu Adopcie na diaľku® v roku 2005 ako deväťročnú. Dnes má 22 rokov a pracuje v Nemocnici Svätej rodiny v Mumbaji ako zdravotná sestra.

Keď sme ju zobrali do nášho projektu pomoci, bola ako ktorékoľvek iné zo stoviek detí, ktoré podporujeme. Krehká, s neistou budúcnosťou a veľkými snami. Napriek snahám sa niekedy stáva, že sa rodičia detí rozhodnú odsťahovať za prácou inde alebo dieťa musí odísť zo školy, aby pomáhalo s obživou rodiny. Niektorým sa podarí dokončiť vďaka pomoci základnú školu, naučia sa čítať a písať, prípadne cudzí jazyk, čo tiež považujeme za úspech, keďže v Indii je veľká negramotnosť, chudoba a časté detské sobáše, ktoré predčasne ukončujú detstvo, nehovoriac o úmrtiach detí kvôli zlej zdravotnej starostlivosti.

Ak majú šťastie a dobré študijné výsledky, podarí sa im dokonca absolvovať strednú či vysokú školu, čo im predĺži čas detstva a umožní získať remeslo do ruky či potrebnú odbornosť na lepšie zamestnanie. Deti časom vyrastú do samostatných dospelých, ktorí sú schopní pomôcť nie len sebe, ale aj ľuďom navôkol. Preto je tak dôležitá dlhodobá pomoc deťom vo vzdelávaní a zdravotnej starostlivosti. Ide o zmysluplné ciele, ktoré prinášajú svoje sladké ovocie.

V osobnej karte Shalet sme sa na začiatku mohli dočítať, že má päť súrodencov, zomrela jej mama a že sa o ňu starajú náhradní rodičia, ktorí však majú len sezónny príjem z poľnohospodárskych prác. Ten im však len sťažka pokryje základné potreby rodiny. Keby sme Shalet nezaradili do nášho projektu, s najväčšou pravdepodobnosťou by skončila podobne. Živila by sa prácami na poli, bez možnosti ďalšieho štúdia. Našťastie si ju na diaľku adoptoval slovenský darca, a tak jej umožnil ďalšie vzdelávanie. S dobrými výsledkami zo základnej školy pokračovala štúdiom všeobecného ošetrovateľstva a pôrodníctva, ktoré ukončila záverečnými skúškami s jednotkami.

Naša spolupracujúca koordinátorka z centra v Shimoge, v indickom štáte Karnataka, Anie Fiallov a jej tím napísali slová vďaky našim darcom zo Slovenska: „Všetky adoptívne deti a ich rodičia sú nesmierne vďační svojim darcom za zabezpečenie jasnej budúcnosti pre ne. My všetci ako jedna rodina Vám vyjadrujeme našu úprimnú vďaku a srdečné pozdravy.“ Dúfame, že spoločne umožníme, podobne ako Shalet, aj ďalším deťom študovať, aby sa mohli stať takými, ako túžia byť.

Ak Vás náš projekt oslovil, do pomoci chudobným deťom sa môžete zapojiť kliknutím sem.

Ďakujeme.

Shalet po úspešnom absolvovaní štúdia