Aktuality

Čo máme nové?

Príbehy školákov z Ugandy

pridal: charita | dátum: 10. apríla 2019 | kategória: Uganda

Školákom v Ugande sa v januári začal nový školský rok. Práve preto sme všetkým deťom, ktoré sú zapojené u nás v projekte, odovzdávali školské pomôcky. Avšak, okrem odovzdávania pier a zošitov, bola to príležitosť pre naše dobrovoľníčky, aby sa porozprávali s deťmi a ich opatrovníkmi. Niektoré príbehy nám zapísali, aby sme sa o ne mohli s vami podeliť.

Amaruma je sirota, ktorého sa spolu s jeho dvomi súrodencami ujala jeho stará mama. Momentálne navštevuje druhý ročník na základnej škole a do nášho projektu bol zapojený v tomto roku. Naše dobrovoľníčky ho stretli pri rozdávaní školských pomôcok deťom v projekte. Dostal ceruzku a zošity, ktoré dostávajú deti v druhej triede.  Bol veľmi veselý a tešil sa z ich návštevy, ale tak isto aj z nových pomôcok.

Ciria žije so svojou starou mamou. Jej matka ju opustila, pretože sa znovu vydala a presťahovala k novému mužovi. Ten sa však odmietol postarať o jej deti z predošlého vzťahu. Ciria býva spolu s jej sestrou u starej mamy, ktorá však finančne nezvláda hradiť školné pre svoje dve vnučky. Napriek ťažkej situácii doma, vďaka darcom zo Slovenska, nastúpila tento rok do prvej triedy v škole Unna.

Aron bol do projektu adopcie prijatý v roku 2017 ako prvák. Teraz už je tretiak, a keďže sa začína nový školsky rok, dostal školské pomôcky – perá, ceruzky, zošity a matematický set. Aron žije s jeho dvomi súrodencami a mamou. V budúcnosti by sa chcel stať doktorom.