Aktuality

Čo máme nové?

Predškolská výučba v Ugande

pridal: charita | dátum: 12. novembra 2018 | kategória: Uganda

Na Slovensku je veľakrát problém nájsť kvalitnú a voľnú škôlku za rozumnú cenu. V Ugande to nie je odlišné. Zato však tam, má škôlka výrazne vyššie postavenie ako na Slovensku. Deti sa tak učia čítať a písať. Preto deti, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť škôlku, výrazne zaostávajú na základnej škole. Tam už rátajú s tým, že vedia čítať a písať.

 Výučba v škôlkach sa v tejto krajine berie naozaj vážne. Dôkaz je aj to, že sú kladené vysoké nároky pre učiteľov v škôlkach. Veľa ľudí si myslí, že v Ugande môžu ľudia vykonávať profesie ako učiteľ alebo lekár, bez vzdelania. To však nie je pravda. Dokonca aj učiteľky v škôlkach potrebujú absolvovať pedagogickú školu ( napr. West Nile Institute for teachers) s tým, že študujú 2 roky na certifikát, potom 2 roky na diplom a musia absolvovať prax.

Napriek tomu, že Uganda sa radí medzi rozvojové krajiny, kde je 21,6% negramotnosť (ZDROJ : Central Intelligence Agency), tak škôlky spĺňajú funkciu predškolského priam školského vzdelávania. Deti v škôlkach sedia na stoličkách a učia sa z tabule, kde im učiteľka, píše, kreslí a ukazuje veci, čo sa učia. Ako napríklad slovenskí žiaci na prvom stupni. Učiteľky však majú pri vyučovaní veľmi málo pomôcok, jedine, keď tak nejaké knihy a plagáty. Niekedy im chýbajú aj tieto predmety, z tohto dôvodu sa navyšujú poplatky.

Poplatky za škôlku v Ugande začínajú na 85 000 UGX (18,20 EUR) za semester, ale môžu sa vyšplhať aj na 250 000 UGX. (57 EUR) za semester. Do toho rodičia ešte deťom do škôlky dávajú zošity, ceruzky a metly. Ktoré potom používajú pri výuke. Veľa rodín nie je schopných platiť tieto poplatky pre všetky svoje deti. Ktoré potom zaostávajú na základnej škole.

V dedine Adjumani, kde sa nachádza centrum pre deti s názvom Gift of Love, ktoré je projektom Slovenskej Katolíckej Charity, sa okrem iného nachádza aj škôlka pre deti v centre a deti z okolitých dedín. V tejto škôlke sú výrazne nižšie poplatky, na semester to vychádza na 25 000 UGX (5,60eur) + 5kg kukurice.

Väčšina detí v tejto škôlke sú zapojené v našom projekte Adopcia na diaľku®. V Ugande je v našom projekte zapojených okolo 650 detí. Hlavne detí zo základných škôl, ale aj stredoškolákov a škôlkarov. 

škôlkari pri testoch

deti pri hrách

pomôcky pri výučbe