Aktuality

Čo máme nové?

Prečo pomáhame Jackline a Ceaserovi

pridal: charita | dátum: 13. marca 2019 | kategória: Uganda

Jackline a Ceaser sú siroty, ktoré žijú samé v dvoch malých tukulách (hlinených domčekoch). Otec im zomrel už dávnejšie a mama pred pár mesiacmi. Chodili do školy Kureku, avšak po druhom trimestri ich zo školy vyhodili, lebo nemal kto za nich platiť školné. Obaja majú školu veľmi radi a takisto radi do nej chodili. Prežívali však len vďaka pomoci susedov.

Naša dobrovoľníčka Viktória dostala informáciu o ich situácii, preto sa rozhodla aj s naším sociálnym pracovníkom ísť danú situáciu preveriť a prípadne ich zapojiť do nášho projektu. Nakoniec sa rozhodla stať ich darkyňou. Ako píše sama Viktória: „So sociálnym pracovníkom sme ich navštívili dvakrát. Prvýkrát sme sa zoznámili a vyplnili spolu dotazník potrebný k registrácii detí do adopcie. Druhýkrát sme prišli s plnou motorkou a priniesli veci, ktoré som deťom nakúpila, lebo skoro žiadne nemali. Išlo o základné veci na dôstojný život v miestnych podmienkach. Obaja boli veľmi šťastní a sľúbili, že sa naozaj budú v škole snažiť a že zostaneme v kontakte i v podobe listov.“

Dúfame, že tento príbeh bude mať šťastný koniec a že sa Jackline stane zdravotnou sestrou a Ceaser učiteľom, ako si naplánovali. Obidvaja si veľmi dobre uvedomujú, že vďaka pravidelnej školskej dochádzke budú bližšie k splneniu si svojich snov.