Aktuality

Čo máme nové?

Prečo bojovať proti detským sobášom v Indii?

pridal: charita | dátum: 7. júna 2019 | kategória: India

Problém detských sobášov je bežne rozšírený na kontinentoch ako je Afrika, Južná Amerika či Ázia. Najväčšie percento mladých neviest sa však nachádza v Indii. Ide viac ako o tretinu populácie indických dievčat. Až 27 % z nich sa vydáva pred dosiahnutím osemnásteho roku života a 7 % dokonca pred svojimi pätnástymi narodeninami.

Detské manželstvá vážne narúšajú právo na čas nevinnosti. India síce prijala niekoľko zákonov, ktoré zakazujú detské sobáše a jasne stanovujú vek, od ktorého je zväzok povolený, ohľady sa však na ne berú málo. Prvý zákon bol prijatý už v roku 1929 a stanovil minimálnu vekovú hranicu na dvanásť rokov. Súčasná veková hranica 18 rokov bola určená zákonom z roku 1978.

Hlavným dôvodom porušovania zákonov je predovšetkým rozšírená chudoba, kvôli ktorej rodičia prisľúbia svoje dcéry na vydaj, pričom výmenou dostanú slušný obnos peňazí. Často musí dokonca rodina dievčaťa zaplatiť určitú sumu chlapcovej strane a podľa toho, akú vysokú čiastku odovzdajú, sa správajú k novej neveste.

Rodičov dievčaťa motivuje, že budú mať o jedny hladné ústa menej a tiež presvedčenie o domnelej ochrane dievčaťa jej novým manželom pred násilníkmi. Často je však opak pravdou.

Detský sobáš so sebou prináša množstvo negatívnych dôsledkov, akým je aj odchod dievčaťa zo školy, pretože musí pracovať v domácnosti. Ak žije na vidieku, je nútené starať sa o dobytok a pracovať na poli. V Indii sa preferuje vzdelávanie chlapcov pred dievčatami, ktoré majú v spoločnosti menšiu hodnotu. Ich úloha spočíva hlavne v starostlivosti o blaho rodinných príslušníkov.  

Zásadnú prekážku skoncovania s detskými svadbami tvorí zvykové právo. Spoločenský tlak na svadbu v čase puberty môže byť naozaj enormný, predovšetkým v rámci určitých kást. Smutnou skutočnosťou zostáva, že u detských neviest je väčšie riziko domáceho sexuálneho a fyzického násilia, než u slobodných žien na verejnosti. Rodinné prostredie, do ktorého ich vydajú, tak neposkytuje bezpečie a lásku, ktoré sú potrebné na rozvoj mladej a zraniteľnej bytosti.

Čoskoro po sobáši dievčatá zvyknú otehotnieť, čím sa problémy vetvia do ďalších, pretože ich mladé telo ešte nie je pripravené vynosiť dieťa. Podľa štatistík sa tak dvojnásobne zvyšuje riziko úmrtia mladej matky počas tehotenstva alebo pôrodu. Časté sú aj mimovoľné alebo plánované potraty.

Takisto rastie pravdepodobnosť, že dievča bude infikované vírusom HIV. V Indii je totiž rozšírená povera, že keď HIV nakazený muž strávi noc s mladou pannou, vyzdravie. Okrem fyzického, sexuálneho a ekonomického vykorisťovania, zostáva v deťoch emocionálna trauma. Opustené vlastnou rodinou tak musia príliš mladé niesť zodpovednosť za svoj život a životy svojich detí.

 

India má najvyššie číslo detských neviest na svete – 15 509 000 (podľa posledných údajov UNICEF-u z roku 2017).

 

Ako píše naša miestna koordinátorka, sestra Joel Lasrado z Dharma Joythi Social Centre, Vamanjoor:

„Motýľ je už dlho považovaný za symbol premeny, ktorú charakterizuje úplná zmena vzhľadu a povahy, zvyčajne k lepšiemu. Takisto naša námaha v náprave životov detí a ich rozvoja k letu je skutočne náročným poslaním. Tak ako motýle, aj deti rastú a stávajú sa zdatnejšími. Talenty a zručnosti, ktoré v nich spia, zakvitnú, iba ak im dáme šancu. Spoliehame sa na ne a nestrácame nádej, pretože nikdy nevieme, čo prinesie zajtrajšok. Tešíme sa z krásy motýľov a z krásy každého človeka.“

 

Zdroje:

https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/india/

https://www.youtube.com/watch?v=CMpCnulFvgg

https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2018/04/child-brides-marriage-shravasti-india-culture/

 

 

Indické dievčatá počas hier v škole
Študentky a študenti v centre vo Vamanjoor preberajú zošity a ďalšie školské pomôcky