Aktuality

Čo máme nové?

Prázdninový letný tábor na indický spôsob

pridal: charita | dátum: 23. júla 2019 | kategória: India

Každoročný letný tábor pre všetky deti  podporované cez Adopciu na diaľku®  prebiehal  počas letných prázdnin v mesiacoch apríl, máj a jún 2019 aj vďaka slovenským darcom.  

V piatich rôznych miestach v rámci diecézy Shimoga boli pripravené jednodňové tábory pre deti od 1. po 7. ročník základných škôl. Popri hrách, súťažiach a piesňach vysvetľoval brat Anthony D´Costa účastníkom význam správneho harmonogramu činností, a ako si správne zorganizovať čas v každodennom živote.

Pre študentov stredných škôl, univerzít a profesionálnych kurzov bolo zorganizovaných 6 dvojdňových táborov v centre Chaitanya – SMSSS. Animátormi boli saleziáni a bratia z rôznych rehoľných spoločností. Prednášky boli na tému Viera a výzvy, Psychologický rast, Životné ciele a Vnútorné obrátenie. Súčasťou tábora boli vzájomné diskusie, skupinové aktivity, hry, súťaže a rôzne kultúrne programy. Deň sa začínal rannou sv. omšou a končil večernou adoráciou.

Na týchto táboroch sa zúčastnilo 364 z 378 detí a študentov registrovaných v centre SMSSS v Shimoge, ktorých podporujú adoptívni rodičia zo Slovenska. Všetci účastníci dostali príležitosť dozvedieť sa cenné ponaučenia, ako aj zabaviť sa pri aktivitách, ktoré pre nich pripravilo Centrum SMSSS.