Praktické otázky – zdroj

1996

2005

2011

2011

2013

2013

2014

mesačne: 15€
štvrťročne: 45€
polročne: 90€
ročne: 180€

mesačne: 120
štvrťročne: 60€
polročne: 120€
ročne: 240€

mesačne: 120
štvrťročne: 60€
polročne: 120€
ročne: 240€

mesačne: 120
štvrťročne: 60€
polročne: 120€
ročne: 240€

mesačne: 120
štvrťročne: 60€
polročne: 120€
ročne: 240€

mesačne: 120
štvrťročne: 60€
polročne: 120€
ročne: 240€

mesačne: 120
štvrťročne: 60€
polročne: 120€
ročne: 240€

81% na dieťa – Príspevky zabezpečia deťom úhradu:

 • školného a uniforiem
 • tašiek, učebníc a iných školských potrieb
 • liečebných nákladov a stravy
 • dopravy do škôl
 • internátne poplatky
 • letné tábory
 • ďalšie potreby

*Pri krajine Uganda je z týchto percent hradená aj časť administratívnych nákladov.

17% sa používa na administratívne účely projektu:

 • poštovné pri preposielaní korešpondencie z centier adoptívnym rodičom a darcom; tlač obálok s adresami darcov; nákup tonerov do tlačiarní
 • nákup obálok na zasielanie pošty darcom
 • ďalší kancelársky materiál potrebný na chod projektu
 • poplatky za telefón, internet, počítačový program vytvorený pre tento projekt
 • tlač poukážok, propagačných materiálov s informáciami o projekte
 • personálne zabezpečenie projektu

2% z celkovej vyzbieranej sumy sa používajú na tvorbu rozvojového fondu, ktorý slúži na rozvoj a rozširovanie projektu a pre pomoc deťom v núdzi:

 • Tento systém podpory a pomoci nazývame Malé projekty, viac o nich sa dozviete TU.

Čísla účtov pre podporované
krajiny nájdete na tomto odkaze:

Čísla účtov pre podporované
krajiny nájdete na tomto odkaze: