Aktuality

Čo máme nové?

Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc

pridal: charita | dátum: 31. marca 2024 | kategória: Zo sveta

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Evanjelium podľa Jána 20, 19-21

Tajomstvá Veľkej noci slávia kresťania každý rok. Ježišovo zmŕtvychvstanie sa stáva radostnou zvesťou, ktorá sa šíri do všetkých kútov sveta a prináša nádej, že svetlo je silnejšie ako tma a láska mocnejšia ako utrpenie. Keď zmŕtvychvstalý Ježiš vstúpil medzi svojich učeníkov, ich smútok sa zmenil na radosť a strach na pokoj. Život zvíťazil nad smrťou a toto posolstvo nachádza odozvu v ľudských srdciach i dnes.

Ježiš apoštolom adresuje dôležitú a osobnú výzvu: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Tieto silné slová rezonovali v každom z nich a vystrašených ľudí schovaných za zamknutými dverami premenili na poslov radostnej zvesti. Apoštoli boli svedkami Ježišovho učenia, života, smrti aj zmŕtvychvstania. Po stretnutí s Ním, nikto neostal rovnaký. Osobná skúsenosť im priniesla odvahu ohlasovať Ježišovu lásku všetkým. I dnes ľudia po celom svete zakusujú veľa bolesti, biedy, utrpenia. Ohlasovanie radostnej zvesti môže mať mnoho podôb. Skutkom lásky rozumie každý. Aj vďaka Vám, adoptívnym rodičom, deti v núdzi zažívajú, že láska je mocnejšia ako utrpenie, svetlo silnejšie ako tma, a že záujem premáha beznádej a prináša život.  

Ďakujeme všetkým Vám za Vašu vytrvalú službu lásky najzraniteľnejším. Nech zmŕtvychvstalý Ježiš prežiari svojím pokojom a láskou celý Váš život a nech posolstvo Veľkej noci prináša radosť a nádej do všetkých kútov zeme. Prajeme Vám a Vašim blízkym požehnané veľkonočné sviatky.