Aktuality

Čo máme nové?

Potravinové balíčky pre deti v Kolomyji

pridal: charita | dátum: 6. marca 2019 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Darovať 30 deťom v sociálnom centre charity v Kolomyji balíčky so školskými potrebami a potravinami
Pomoc sumou: 1000 €
Detské centrum / organizácia: Sociálne centrum Charity Kolomyjskej eparchie
Dátum: september 2018

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli pomôcť deťom aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

Detské centrum v Kolomyji navštevujú sociálne slabé deti, najmä v poobedných hodinách, po škole. Pracovníci a pracovníčky centra im pomáhajú s domácimi úlohami, robia im zaujímavý a zábavný program a zároveň im vedia poskytnúť psychologickú pomoc, keď to potrebujú. Mnohé z detí pochádzajú z problémových alebo nekompletných rodín, a tak sú pre ne pracovníci a pracovníčky centra často ako náhradní rodičia.

Aj v minulom roku sme kolomyjskej charite pomohli pri nákupe balíčkov pre deti zapojené v projekte Adopcia na diaľku®. Koordinátorka projektu, Natalia Hrihorčuk, dobre pozná nielen deti, ale komunikuje aj s ich rodinami, a tak má prehľad o celkovej situácii každého dieťaťa. Vybrala teda 30 detí zo sociálne najslabších rodín, ktoré dostali balíčky so školskými potrebami a potravinami. Jeden balíček mal hodnotu viac ako 30 €, čo je pre chudobné rodiny na Ukrajine veľká pomoc.

Ako sa deti z balíčkov tešili, môžete vidieť na fotkách v galérii:

 


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

 

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.