Pomoc v Diecéznej charite Nitra

Oprava a zariadenie spoločenskej miestnosti priniesla deťom nový priestor na stretávanie

zariadenie

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre

rok

2023

pomoc

2 550€

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre bol zriadený v roku 1998 ako jeden z prvých domovov rodinného typu. Jeho hlavnou prioritou je poskytnutie domova a starostlivosti o deti a vytvorenie prostredia prijatia, lásky, dôvery a duchovného sprevádzania. Odborný tím pomáha deťom a mladým dospelým, ktorí boli do zariadenia zverení na základe rozhodnutia súdu. Poskytuje starostlivosť deťom z rodín, kde zlyhala výchova rodičov v dôsledku užívania alkoholu, psychickej poruchy, straty bývania alebo v prípadoch, keď rodičia nejavia záujem o svoje deti, prípadne rodičov nemajú a v ich okolí nie je žiadna blízka osoba, ktorá by sa o nich postarala formou náhradnej starostlivosti. Zariadenie sa nachádza v podkroví budovy Diecéznej charity Nitra a má kapacitu 10 miest. Finančný dar 2550 Eur bol použitý na zveľadenie spoločenskej miestnosti tzv. „Spolky“, v ktorej sa deti stretávajú a kde trávia veľa voľného času s kamarátmi, súrodencami, príbuznými a vychovávateľmi. V spoločenskej miestnosti boli vďaka podpore zabezpečené opravy popraskaných stien a vymaľovanie. Následne boli pre zútulnenie i praktické využitie zakúpené sedacie vaky, sedacia súprava, stojace svietidlo a dekoračné predmety. Nech sa páči, pozrite si pripojené fotografie č. 9-12.

Vedúca Detského charitného domu sv. Lujzy, Mgr. Dušana Bucová, nám napísala: Deti boli nadšené, s radosťou pripravovali miestnosť pred maľovaním, upratovali po opravných prácach a maľovke. Boli zvedavé na prácu majstrov, pretože zvyčajne si maľujeme priestory svojpomocne. Spoločne sme vyberali aj nábytok. Pomáhali pri sťahovaní, upravovali priestory, rozmiestňovali nábytok. Všetci sa vynoveným priestorom tešia a dohliadajú na to, aby sa Spolka udržiavala v poriadku a čistote. Deti i naďalej pracujú na dolaďovaní detailov, kreslia obrázky. Tešia sa, že sa môžu podieľať na zveľaďovaní svojho náhradného domova. Sme veľmi šťastní, že ste nám pomohli. Nová Spolka je pre deti „vianočným darčekom“.