Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc deťom v Iraku mala zmysel, ďakujeme!

pridal: charita | dátum: 12. septembra 2018 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Podporiť 16 detí z Iraku, ktoré dôsledkom vojny prišli o svoje domovy a rodičov
Pomoc sumou: 582 €
Detské centrum / organizácia: Shingala Azad Organization For Social Development
Dátum: apríl 2018

„…my sme vybehli von a utekali, ale ju chytili (matku), neviem ako rýchlo sa to stalo. Ja som utekala. Mrzí ma, že som jej nedokázala pomôcť.“ – 14-ročná Samia

Na konci minulého roka sme spustili zbierku pre siroty a polosiroty z Iraku, ktoré žijú neďaleko mesta Šingál. To na jeseň minulého roka zasiahla vlna krutých bojov medzi domácimi a Islamským štátom.  Na tento konflikt doplatili najviac tí nevinní – deti a rodiny.  Mnohé rodiny stratili v boji alebo dôsledkom vyvražďovania svojich otcov. Matky a staršie deti väčšinou skončili v zajatí.

KDE bola poskytnutá pomoc?

Deti pred konfliktom žili na severe Iraku v meste Šingál. Dnes sú roztrúsené po okolitých utečeneckých táboroch alebo v polozničených domoch svojich známych.

„Našu rodinu zavraždili, počuli sme len krik, plač a rany z pištole.“ – 13-ročný Idris

Mnohé z detí videli hrôzy, ktoré ich poznačia do konca života. Na miesto šťastného detstva, ktoré si všetky deti zaslúžia boli vydané na milosť osudu. Tie šťastnejšie z nich majú aspoň jedného z rodičov, ostatné väčšinou prichýlili známi alebo vzdialenejšia rodina.

Na zbierke sme spolupracovali s Češkou Šárkou Petrovou, ktorá pracuje priamo v Iraku nielen s deťmi. Už v minulosti tu Slovenská katolícka charita vybudovala studne na pitnú vodu.  Zbierka skončila v apríli a vyzbieralo sa vďaka nej presne 582 €. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

Šárka v Iraku vybrala 16 detí z rodín, ktoré vojna postihla najviac. Každé z týchto detí získalo 31 € na oblečenie a jedlo alebo na potrebné lekárske vyšetrenie podľa toho, čo konkrétne dieťa potrebovalo viac. Aj takáto suma je v podmienkach a pomeroch, v ktorých deti žijú veľkou pomocou.

  • 10 chlapcov a dievčat použilo peniaze na nákup potravín a oblečenia
  • 6 dievčat a chlapcov si mohlo zaplatiť potrebné lekárske vyšetrenia a lieky

Fotky z odovzdávania darov:

Ďalšie fotky z projektu:


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.