Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc deťom na Ukrajine, ktorým vojna ukradla detstvo

pridal: charita | dátum: 17. mája 2023 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Mlieko a hygienické potreby pre 420 detí
Pomoc sumou: 7 100 €
Detské centrum/organizácia: Caritas-Spes Luck, Ukrajina
Dátum: Marec – apríl 2023

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Vojna na Ukrajine poznačila životy dospelých aj detí. Mnoho žien porodilo svoje deti v protileteckom kryte, mnohí prišli o všetko, čo mali a stratili niekoho zo svojich najbližších. Pre všetkých týchto ľudí už nikdy nebudú ich životy také, ako boli pred vojnou.

Naša spolupráca s pátrom Pavlom Khomiakom, riaditeľom Caritas-Spes v meste Luck je intenzívna. Často nás informuje o situácii na Ukrajine, o podmienkach, v ktorých žijú a pracujú. Nedávno so svojimi spolupracovníkmi navštívili centrum pre liečbu HIV pozitívnych detí, mestskú detskú nemocnicu v Lucku a detský domov v dedinke Zatursi.

Po tejto návšteve nám páter Pavlo napísal: „Počas vojny na Ukrajine boli zničené tisícky mliečnych fariem, a tak cena mlieka, ale aj ostatných základných potravín neúmerne vzrástla. Následky sú katastrofálne. Rodičia nemajú pre svoje choré deti peniaze na mlieko a deti v detskom domove netúžia po nových hračkách, ale po krupicovej kaši a voňavom mydle. Vojna priniesla do našich životov mnoho bolesti, ale najhoršie je, že deťom ukradla detstvo.“  

Páter Pavlo nás preto poprosil o finančnú pomoc na nákup mlieka a hygienických potrieb práve pre HIV pozitívne deti, deti z detskej nemocnice a z detského domova. Všetky majú zdravotné problémy a mlieko je nevyhnutnou súčasťou ich výživy. Rovnako by mala byť pre ne samozrejmosťou aj dostupnosť hygienických potrieb.

Po ukončení tohto Malého projektu nám páter Pavlo okrem iného napísal: „Nemôžem povedať nič iné, len obrovské a úprimné ďakujem. Ďakujem za vaše láskavé a starostlivé srdcia, ďakujem Bohu, že som stretol ľudí, ako ste vy, že ste sa stali nielen našimi partnermi, ktorí nám podajú pomocnú ruku vždy, keď to potrebujeme, ale hlavne za to, že ste sa stali našimi skutočnými priateľmi. Ďakujem vám nielen za seba, ale aj za každé jedno dieťa, ktorému ste pomohli, za každé jedno dieťa, ktorému ste vyčarili úsmev na tvári a ktoré ste presvedčili, že ľudské dobro existuje, že u našich susedov na Slovensku žije veľa dobrých ľudí, ktorí na ne myslia a majú o ne starosť. Osobitne by som vám chcel poďakovať za deti z detského domova, ktoré síce nepoznajú rodičovskú lásku, ale zato dostávajú veľa lásky od neznámych ľudí. Nech vás všetkých žehná Pán a udelí vám všetky svoje nebeské požehnania!“

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov