Aktuality

Čo máme nové?

Podpor ukrajinské deti z detského domova sv. Mikuláša

pridal: charita | dátum: 23. augusta 2017 | kategória: Ukrajina

Našu pomoc pre ukrajinské deti rozširujeme. Jednou z našich partnerských organizácií je Charita Kolomyjsko-Černiveckej eparchie (diecézy). Tá pomáha núdznym deťom prostredníctvom sociálneho centra, ktoré prevádzkuje, no okrem toho podporuje aj deti z detských domovov. Jedným z nich je detský domov svätého Mikuláša. Z tohto domova aktuálne zaraďujeme do adopcie deti, ktoré tam žijú. Domov sa  nachádza v mestečku Kolomyja. Otvorený  bol 15. decembra 2011.

„Hlavným cieľom domova je starať sa o siroty, polosiroty, deti z chudobných rodín, z neúplných rodín a deti z ulice. Je to domov rodinného typu. Aktuálne tam žije osem dievčat z rôznych rodín“, vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá Charitu v Kolomyji v minulosti navštívila.

Za chod domova zodpovedá sestra Veronika z rádu sestier Myronosičiek. Dievčatá sú v domove nepretržite a starajú sa o ne profesionálni pracovníci, ako aj rehoľné sestry. Dievčatá študujú na miestnych školách v Kolomyji.

Po ukončení štúdia deti získavajú zručnosti a skúsenosti, aby boli pripravené na budúcnosť. M. Borčíková ďalej pokračuje: „Detský domov je financovaný z vlastných prostriedkov alebo z darov, ktoré získavajú od darcov. Nakoľko je sociálna a ekonomická situácia na Ukrajine stále kritická, chudobných a rozpadávajúcich sa rodín v krajine žiaľ pribúda. Deti, ktoré v domove žijú, majú ťažké životné príbehy, ako aj ťažké životné okolnosti. Preto im chceme pomôcť tým, že ich zaradíme do Adopcie na diaľku®. Financie pre nich budú použité na živobytie, podporu vzdelávania, zabezpečenie oblečenia, školských pomôcok a na zdravotnú starostlivosť.“  V súčasnosti majú dievčatá možnosť ostať v domove až do dospelosti. S podporou dobrodincov sa podarilo pre dievčatá vytvoriť vhodné podmienky na bývanie. Bývajú v izbách po jednej alebo po dve osoby. Detský domov je vybavený knižnicou s počítačovou miestnosťou, veľkým ihriskom a obývacou izbou. Podporiť konkrétne dieťa pravidelným darom môžete prihlásením sa do nášho projektu na našej webovej stránke, alebo vyžiadaním prihlášky cez e-mail: adopcianadialku.ukrajina@chariat.sk .

Ak vám viac vyhovuje poslať príležitostný dar bez pravidelnej frekvencie a v rôznej výške, môžete podporiť aktivity Charity v Kolomyji.  Financie budú použité v takom prípade pre všetky deti, ktorým pomáhajú, nie len pre deti z detských domovov. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6474. „Za akúkoľvek formu pomoci pre ukrajinské deti, ktoré zažívajú chudobu a nedostatok, vám úprimne ďakujeme. Jednou z možností podpory je aj zdieľanie našich textov na sociálnej sieti facebook, kde informácie o našej pomoci na Ukrajine pravidelne aktualizujeme. Sme vďační za každý váš „like“ pre tieto deti“, dodáva na záver M. Borčíková.

Viac fotografií z aktivít, ktoré pre deti realizuje Charita Kolomyjsko-Černiveckej eparchie: