Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie z Indie: „Robíte životy núdznych zmysluplnými.“

pridal: charita | dátum: 30. decembra 2018 | kategória: India

Od jednej z našich indických koordinátoriek, sr. Marie Goretti, SRA, prišlo milé poďakovanie za pomoc zo Slovenska. Patrí predovšetkým vám, adoptívnym rodičom, známym aj anonymným darcom projektu Adopcia na diaľku®.

„Ďakujem za všetku podporu a priazeň od Slovenskej katolíckej charity, ktorú nám doteraz poskytla pri našom úsilí v podpore deti cez Adopciu na diaľku®. S Vašou pomocou zabezpečujeme vzdelanie a dôstojnú budúcnosť mnohým deťom a študentkám z vidieka. Vďaka Vám, že robíte životy týchto núdznych zmysluplnými. Priazeň a láskavosť nám preukazujete počas všetkých tých rokov. Tento rok boli u nás extrémne monzúny. Vyskytli sa prudké dažde, prietrže mračien, a záplavy postihli najmä pobrežné oblasti Keraly a Karnataky. Mnoho obyvateľov ostalo bez prístrešia a trpia nedostatkom všetkého. Prosíme Boha, aby prišiel na pomoc týmto ľuďom v ťažkostiach a zmiernil túto situáciu. Vďaka Vašim modlitbám, my sme v bezpečí. Ďakujeme Vám a prosíme, zachovajte nás vo svojich modlitbách.“

V Indii pomáhame deťom v núdzi viac ako 22 rokov. Podporujeme najmä ich vzdelávanie prostredníctvom pravidelnej pomoci konkrétneho adoptívneho rodiča. Stále hľadáme pre indické dievčatá a chlapcov adoptívnych rodičov. Zapojiť sa môžete vyplnením prihlášky. Okrem tejto formy pomáhame v Indii aj prostredníctvom realizácie Malých projektov. Fotografie a informácie môžete nájsť TUTU.

Aktuálne prebiehajú  viaceré aktivity pre pomoc v Indii (rekonštrukcia strechy školy, oprava domu pre matku vdovu s dieťaťom atď.). Správy, ako bola pomoc uskutočnená, vám budeme priebežne prinášať aj v novom roku v časti Malé projekty. Ich realizáciu môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom TU alebo priamo prevodom na číslo bankového účtu pre Indiu: SK61 7500 0000 0005 0233 2363 . Za akúkoľvek formu pomoci vám úprimne ďakujeme.