Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie od tímu Adopcia na diaľku®

pridal: charita | dátum: 18. decembra 2019 | kategória: Zo sveta

Dnešný svet je plný správ o rôznych ľudských osudoch. Práve preto, keď sa v poslednom období hovorí o krajinách, ktoré podporujeme cez náš projekt Adopcia na diaľku®, mnohí z nás neočakávajú len pozitívne informácie. Rovnako aj my v našom projekte vnímame aj smutné osudy detí, ktoré prišli o svojich rodičov alebo si ich rodičia nemôžu dovoliť to, čo je v mnohých krajinách samozrejmosťou – základné vzdelanie.

Sme radi, že naša práca prináša aj pozitívne správy a nádej, napríklad už 4 363 detí z krajín, kde pôsobíme, je cez náš projekt podporovaných darcami zo Slovenska. Vďaka tomu sa deti nemusia obávať, či ich ďalší mesiac pustia do školy, alebo či budú mať školské pomôcky. Za tento rok pribudlo do nášho projektu viac ako 850 detí, ktoré vďaka darcom dostali šancu získať vzdelanie, a tým aj možnosť časom zmeniť svoju situáciu a situáciu svojej rodiny a komunity

Stáva sa, že nám naši darcovia  ďakujú za to, čo robíme, avšak nemohli by sme vykonávať našu prácu, ak by sa nenašlo viac ako 4 000 Slovákov, ktorí sú ochotní podporiť dieťa, ktoré  nepoznajú.

Práve preto by sme sa Vám chceli úprimne poďakovať za Vašu záslužnú činnosť, pri ktorej pomáhate deťom v núdzi.

Tím Adopcie na diaľku®