Aktuality

Čo máme nové?

Pani Éva: „Kým budem môcť, tak pomôžem.“

pridal: charita | dátum: 30. januára 2019 | kategória: India

Našich adoptívnych rodičov sme sa opýtali, prečo sa rozhodli zapojiť do projektu Adopcia na diaľku® a podporovať vzdelávanie dieťaťa, ktoré osobne nepoznajú. Naša darkyňa, pani Éva, pomáha indickým deťom už 11 rokov. 

„Indiu som si vybrala snáď preto, lebo je to obrovská krajina, žije tam veľa chudobných ľudí, odkázaných na pomoc iných. Mala som z toho dobrý pocit, že môžem pomôcť niekomu, kto žije tisíce kilometrov od nás. Pokladám za veľmi dôležité, aby sa mohli vzdelávať deti a mladí ľudia všade  na svete. Som rada, keď môžem pomôcť aspoň jednému či dvom z nich. Keď som sa rozhodla, že budem podporovať váš projekt, bola som si istá, že kým budem môcť, tak pomôžem. Vďaka Bohu, pre mňa tá mesačná suma nerobí problém, takže s radosťou pokračujem. Dúfam, že takto môžem prispieť k tomu, aby ďalšie dieťa v Indii získalo aspoň základné vzdelanie a možno aj stredoškolské, odborné, aby sa mohlo lepšie uplatniť v živote.“

Ďakujeme našej darkyni, pani Éve, aj všetkým vám, ktorí spolu s ňou podporujete vzdelávanie indických detí. Vďaka vášmu pravidelnému daru sa aktuálne vzdeláva viac ako 1 300 indických dievčat a chlapcov. Vďaka vám neostanú negramotní, budú mať šancu nájsť si primeranú prácu a možnosť postarať sa v dospelosti o seba aj svojich najbližších.