Aktuality

Čo máme nové?

Oriešky a poklady

pridal: charita | dátum: 3. marca 2017 | kategória: Ukrajina

Aj takto vyzerajú niektoré poobedia či večery v detskom domove v ukrajinskej dedinke Bortnyky. Chlapci, ktorí v domove žijú, postupne podľa svojho veku a schopností pomáhajú s jednoduchými prácami. Zapájajú sa tak do bežných domácich činností a zažívajú aj takéto spoločné chvíle.

Jednou z aktivít je lúskanie orechov. Niekto rozbíja škrupinky, niekto lúska jadierka. Nejde však iba o prácu. Spoločný čas je aj časom rozhovorov, dobrej nálady i zvedavých otázok, či zaujímavých príbehov. Deti sa cez bežné práce učia aj pracovným návykom, samostatnosti a zodpovednosti za zverenú aktivitu. Ako nám viackrát napísal riaditeľ domova,  Ruslan Markiv, MJ: „Po rokoch práce od začiatkov našej činnosti zažívame ovocie a výsledky našich námahách. Starší chlapci, ktorí v domove žijú osem či desať rokov, sú pre mladších chlapcov príkladom. Mladšie deti hľadajú spontánne vo svojom okolí vzory a často prirodzene napodobňujú správanie starších. Keď mladšie deti vidia, že starší  chlapci pomáhajú s domácimi prácami, je aj pre nich prirodzené zapájať sa do aktivít.“  Ruslan Markiv, MJ, sa pri našich osobných stretnutiach viackrát vyjadril:

„Nie sme sirotinec, sme rodina.“ 

A o to sa svojou prácou, prístupom k deťom i svojim osobným príkladom roky snaží. Rodinnú atmosféru je cítiť zo všetkých fotografií, ktoré nám od nich prichádzajú. A aj takto na diaľku je možné vnímať, že tento detský domov ukrýva vzácne poklady – deti, ktoré v tomto domove dostali svoju novú rodinu a priateľov.

Podpor tieto deti pravidelným či príležitostným finančným darom v ľubovoľnej výške. Väčšina z nich sú siroty alebo polosiroty. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Pomôcť môžeš aj zdieľaním článkov na sociálnej sieti facebook. Ďakujeme, že ti na nich záleží.