Aktuality

Čo máme nové?

Operácia dievčatka Madinah aj lieky proti bolesti

pridal: charita | dátum: 19. februára 2024 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Lieky a laboratórne vyšetrenia pre ľudí v núdzi, operácia   dievčatka s vrodenou chybou
Pomoc sumou: 5 800
Detské centrum/organizácia: HIA – Health Initiatives Association, Uganda
Dátum: December 2023 – január 2024

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Organizácia Health Initiatives Association (HIA) už jedenásty rok neúnavne pracuje na zlepšovaní zdravotnej situácie ľudí v Buikwe a jeho širšom okolí.   Žije tu mnoho núdznych ľudí, ktorí nemajú finančné prostriedky ani na cestu do zdravotného zariadenia. Uhradiť laboratórne vyšetrenia alebo lieky je pre nich takmer nemožné.

Naša dlhoročná partnerka a koordinátorka projektu Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku® doktorka Barbora Šilhárová pracuje v centre HIA a v ugandskom Buikwe prevádzkuje Kliniku Jána Pavla II. Koncom decembra nás požiadala o finančnú pomoc prostredníctvom Malého projektu na lieky a laboratórne vyšetrenia pre ľudí v núdzi, ako aj o finančnú pomoc na operáciu malého dievčatka Madinah.

Doktorka Šilhárová nám okrem iného prezradila: „Nikdy neodmietneme liečiť život ohrozujúce ochorenia len preto, že ľudia nemajú peniaze. Veľkú časť núdznych pacientov tvoria súrodenci alebo rodinní príslušníci detí, ktoré sú súčasťou projektu Adopcia na diaľku®.“
Vďaka realizácii tohto Malého projektu bola poskytnutá nevyhnutná zdravotná pomoc mnohým ľuďom a malá Madinah mohla podstúpiť operáciu, vďaka ktorej bude jej život omnoho jednoduchší.

Po ukončení projektu nám Barbora Šilhárová napísala: „Vďaka vašej pomoci sme nakúpili lieky na bolesť a maláriu, ale aj antibiotiká a laboratórne reagenty. Mohli sme tak pomôcť mnohým ľuďom zlepšiť ich zdravotný stav a zabezpečiť operáciu malej Madinah, ktorá sa po jej absolvovaní úspešne zotavuje. Chcem sa úprimne poďakovať darcom a pracovníkom projektu za všetkých, ktorým sme spoločne pomohli. Nech vás všetkých žehná Boh.

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku, ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

CHCEM SA ZAPOJIŤ

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.