Aktuality

Čo máme nové?

Odborné učebne v Ugande navštevujú prvé študentky

pridal: charita | dátum: 9. apríla 2017 | kategória: Uganda

V Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande, ktoré Slovenská katolícka charita prevádzkuje od roku 2012, našlo pomoc 50 detí.

Ide zväčša o HIV pozitívne siroty a polosiroty, ktoré AIDS pripravil o jedného alebo oboch rodičov. Deti sú zapojené aj do projektu Adopcia na diaľku® a vďaka slovenským darcom dostávajú pravidelnú pomoc. Ich životný údel je veľmi ťažký a tak sa centrum stalo pre ne novým domov a primeraným zázemím, kde môžu zažiť aspoň kúsok lepšieho detstva, ako poznali doteraz. V Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie majú bezpečné prostredie, kde dostávajú pravidelnú výživu, lieky i podporu vo vzdelávaní. V roku sa 2016 podarilo v priestoroch centra vybudovať novú budovu škôlky a nové odborné učebne. V učebniach budú môcť staršie deti z centra, ako aj zo širšieho okolia získať svoje prvé pracovné zručnosti. Prostredníctvom nadobudnutej praxe sa v budúcnosti ľahšie uplatnia ako šikovní stolári, murári, či krajčírky. V uplynulých týždňoch sa podarilo otvoriť krajčírsku učebňu, ktorú aktuálne navštevujú prvé študentky,  ku ktorým sa postupne pridajú ďalšie.