Aktuality

Čo máme nové?

Ocenenie za našu pomoc vo Vietname

pridal: charita | dátum: 19. mája 2017 | kategória: Vietnam

Počas slávnostnej promócie 18. mája 2017 udelil prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medailu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce prezidentovi Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Mons. Štefanovi Sečkovi a generálnemu sekretárovi SKCH Radovanovi Gumulákovi za charitatívne projekty Slovenskej katolíckej charity vo Vietname.

„V tejto ázijskej krajine realizujeme projekt Adopcia na diaľku® od roku 2011. V jeho začiatkoch v tejto krajine sme do adopcie zapojili 80 detí a študentov. Našu pomoc v oblasti podpory vzdelávania sme postupne rozširovali a aktuálne dostáva pomoc viac ako 233 vietnamských žiakov a študentov. Z finančných prostriedkov sú zabezpečené napríklad školské pomôcky, uniformy, doučovanie, vzdelávacie kurzy, či cestovné do školy. Ďakujeme Mons. Štefanovi Sečkovi a Radovanovi Gumulákovi za dlhodobú podporu projektu Adopcia na diaľku® a takisto všetkým našim darcom a priaznivcom,“ uviedol Peter Knapík, manažér projektu. Vo Vietname spolupracujeme s Caritas Vietnam. Jej pracovníci pravidelne navštevujú najchudobnejšie oblasti krajiny a veľmi dobre poznajú sociálnu situáciu a pomery chudobných obyvateľov. V pomoci pre vietnamské dievčatá a chlapcov pokračujeme naďalej. Bez zapojenia a angažovanosti slovenských darcov by takáto pomoc nebola možná. „Toto ocenenie je poďakovaním pre všetkých slovenských adoptívnych rodičov, ktorí už viac ako 20 rokov podporujú vzdelávanie detí zapojených v projekte Adopcia na diaľku®. Zároveň chcem poďakovať všetkým pracovníkom projektu za ich neúnavnú a obetavú prácu,“ povedal pri tejto príležitosti Radovan Gumulák.

Adoptívnych rodičov na diaľku pre pomoc deťom vo Vietname hľadáme stále. Zapojiť sa je možné priamo cez našu webovú stránku: http://www.adopcianadialku.sk/?page_id=289 alebo vyžiadaním prihlášky e-mailom: adopcianadialku.vietnam@charita.sk . Za akúkoľvek formu pomoci pre núdzne deti a propagáciu projektu ďakujeme.