Aktuality

Čo máme nové?

Obedy pre najchudobnejších na Kube

pridal: charita | dátum: 23. apríla 2024 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Varenie obedov pre 150 ľudí na dvanásť mesiacov
Pomoc sumou: 15 000 €
Detské centrum/organizácia: Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Cayo Mambí, Holguín, Kuba
Dátum: Apríl 2023 – marec 2024

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Projekt Adopcia na diaľku® sme na Kube začali realizovať v roku 2021 v spolupráci s pátrom Lukášom Mizerákom, SVD, verbistom, ktorý na tomto ostrove pôsobí ako misionár už viac ako 12 rokov. Páter Lukáš je prvým kňazom novovzniknutej farnosti Cayo Mambí v Diecéze Holguín.

Už v roku 2020 sme mu prostredníctvom Malých projektov poskytli finančnú pomoc na nákup potravín a hygienických potrieb pre 150 dospelých a detí v núdzi. Odvtedy sme na Kube zrealizovali niekoľko Malých projektov a jedným z nich je aj varenie obedov dvakrát do týždňa. Tento projekt realizujeme opakovane každý rok, pretože ekonomická situácia je pre ľudí na Kube veľmi náročná. S Malými projektmi nám svojou zbierkou pomáha aj Konferencia biskupov Slovenska. Bola vyhlásená ako ovocie návštevy pápeža Františka na Slovensku s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi na Kube.

Páter Lukáš hovorí: „Situácia na Kube je z roka na rok horšia. Viac ako 80 % Kubáncov doslova živorí a posledné mesiace sú pre nich, žiaľ, len o prežívaní z jedného dňa na druhý. Malý projekt zameraný na varenie obedov pre ľudí v núdzi je obrovskou pomocou a pre mnohých naozaj predstavuje svetielko nádeje v toľkej tme. Táto podpora prináša dospelým a deťom nádej, že na každodenné ťažkosti, s ktorými musia žiť, nie sú sami.“

Na Kube pripravujeme niekoľko ďalších Malých projektov a veríme, že ľuďom aspoň trochu uľahčia nezávideniahodnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. „Zo srdca ďakujem každému z Vás, ktorí máte podiel na tejto obrovskej pomoci. A aj keď nevidíte slzy dojatia v očiach ľudí, ktorým sa táto pomoc dostáva, prajem Vám, aby ste v srdciach vždy pociťovali radosť a pokoj za svoje štedré činy. Verím, že nielen na Kube, ale aj na Slovensku je to tak, že darovať napĺňa viac ako prijímať. Ďakujem Vám v mene všetkých obdarovaných za Vašu nezištnú pomoc. Nech Vás žehná Boh,“ dodáva na záver páter Lukáš.

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku, ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

CHCEM SA ZAPOJIŤ

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.