Aktuality

Čo máme nové?

Nové zážitky a nabitý víkend pre indických škôlkarov

pridal: charita | dátum: 4. septembra 2018 | kategória: India

Cieľ projektu: Zlepšiť stravovacie a hygienické návyky detí, edukovať ich rodičov a prispieť rodinám potravinami a oblečením pomocou víkendového podujatia
Pomoc sumou: 2000 €
Detské centrum / organizácia: Muktha Youth, Women & Child Welfare Trust – škola Sadhana Honavar
Dátum: marec 2018

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli deťom v krajinách, s ktorými spolupracujeme pomôcť aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

Centrum s názvom „Muktha Youth, Women & Child Welfare Trust“ sa snaží bojovať proti detskej práci a za rovnoprávnosť žien v Indii. Jeho súčasťou je aj škola, ktorú navštevujú deti podporované projektom Adopcia na diaľku®.  Pracovníci centra sa starajú aj o najchudobnejšie rodiny v okolitých dedinách, v ktorých žije mnoho ľudí na pokraji chudoby. Ľuďom tu často chýba vzdelanie a ich spôsob života je vzdialený tomu, ktorý poznáme my. Spoločne s týmto indickým centrom sme prostredníctvom malých projektov financovali projekt, ktorý mal za cieľ zlepšiť životnú úroveň týchto rodín.

Pracovníci centra usporiadali v dedinke Chabbi v severnej časti štátu Karnataka víkendové podujatie pre deti a ich rodičov. Zúčastnilo sa ho 50 detí vo veku od 3 do 6 rokov z najchudobnejších rodín z Chabbi a okolitých dediniek spolu so svojimi rodičmi.  Pre rodičov malo podujatie hlavne edukatívny charakter a zväčšilo ich obzory v oblasti výživy a zdravotnej starostlivosti o dieťa.  Deti okrem zdravotnej prehliadky zažili aj množstvo hier a aktivít, mali narodeninovú oslavu a domov sa vrátili s balíčkom potravín, základných liekov, hračiek a oblečenia.

  • 50 detí absolvovalo zdravotnú prehliadku
  • 50 párov rodičov porozumelo dôležitosti starostlivoti o dieťa, metódam detskej výchovy, správnej výživy, čistoty a hygieny
  • Deti zažili hry a aktivity, ktoré im pripravili pracovníci z centra
  • Deti dostali balíček s výživou, liekmi, oblečením a hračkami
  • podujatie bolo ukončené spoločným obedom

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.