Aktuality

Čo máme nové?

Neprehliadajme: India volá o pomoc

pridal: charita | dátum: 26. februára 2018 | kategória: India

Pre nás detail, pre nich realita. Na prvý pohľad si to možno ani vôbec nevšimneme. V dnešnej dobe sme asi všetci zahltení fotografiami, obrázkami, videami, ktoré poletujú internetom rýchlo a v neskutočnom množstve. Naša pozornosť je rozptýlená objemom podnetov, ktoré sa snažia zaujať a vydobyť si aspoň pár našich sekúnd. Táto fotografia s indickými deťmi je pre nás v množstve tých všetkých impulzov na prvý dojem možno veľmi bežná, obyčajná. Taká bola na prvé pozretie pre mňa. Keď nám koordinátorka z Indie poslala pár aktuálnych fotografií, pri tejto ma napadlo, že na nej toho nie je veľa. Napokon, keď som sa k nej opätovne vrátila a zastavila pri nej svoj pohľad dlhšie než len zopár sekúnd, uvedomila som si, že nesie v sebe silné posolstvo. V jej detailoch je ukrytá ťažoba reality mnohých indických detí: bosé, hladné, bez prístupu k pitnej vode. V Indii nie je ani dnes samozrejmosťou mať topánky, každý deň jedlo a pitnú vodu. Pre indické deti nie je samozrejmosťou ani možnosť chodiť do školy, učiť sa a neostať negramotný, či negramotná.

Každý z nás môže podať pomocnú ruku

Žiaľbohu stále sú státisíce indických detí, ktoré ostávajú na okraji a v núdzi, akú si my na Slovensku nevieme ani predstaviť. Táto fotografia môže byť pre nás tak impulzom k zamysleniu, či sme vnímaví na svet tých najzraniteľnejších. A k tej najzraniteľnejšej skupine patria určite aj indické deti. Bez pomoci niekoho iného nemajú nádej ovplyvniť svoj život k lepšiemu. Každý z nás im môže podať pomocnú ruku. Či už podporou konkrétneho dieťaťa zapojením sa do Adopcia na diaľku®, propagáciou projektu medzi známymi, či vo farnosti, modlitbou za našu prácu, alebo zdieľaním textu na facebooku. Sme vďační za každú formu vašej angažovanosti pre indické deti. Ďakujeme, že vám volanie Indie o pomoc nie je ľahostajné.

Do pomoci pre indické deti je možné zapojiť sa TU. Výška mesačného daru pre jedno indické dieťa je 15 eur. Z poskytnutého daru je pre dieťa uhradené školné, aby sa mohlo zúčastňovať vyučovania, taktiež má dieťa zabezpečené školské pomôcky, školskú uniformu, učebnice, školskú tašku, doučovanie, alebo vzdelávacie kurzy, zlepšenie výživy, v prípade potreby aj lieky, či lekárske ošetrenie. Vzdelanie mení detstvo a život chudobných indických detí k lepšiemu.