Aktuality

Čo máme nové?

Napriek ťažkým životným okolnostiam Shaila vyštudovala informačné technológie

pridal: charita | dátum: 15. októbra 2017 | kategória: India

Medzi indické dievčatá, ktoré boli zaradené v našom projekte Adopcia na diaľku®, patrí Shaila. Shaila sa narodila vo veľmi chudobnej indickej rodine. Napriek ťažkým životným okolnostiam mohla vyštudovať informačné technológie, a to vďaka pravidelnej pomoci adoptívneho rodiča zo Slovenska. Prinášame vám jej príbeh:

 „Shaila sa narodila v meste Kumbla, ktoré sa nachádza na juhu Indie. Jej otec Benjamń nemal stabilnú prácu, vykonával príležitostné práce podľa možností, ktoré v ich meste boli. Matka Carmine bola ženou v domácnosti. Rodina mala príjem okolo 15 eur mesačne. Keďže mali tri deti, pre rodičov bolo veľmi finančne náročné, aby všetky tri deti chodili do školy. Preto bola Shaila zapojená do projektu Adopcia na diaľku®. Mala tak na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, ktorý jej štúdium pravidelne podporoval. Darca jej prispieval každý mesiac  15 eur, z tejto sumy boli zaplatené školské pomôcky, učebnice, zošity, písacie potreby, uniforma ale aj rôzne vzdelávacie kurzy. Tie boli zamerané napríklad na edukačné techniky a rozvoj zručností. Shaila brala školu veľmi zodpovedne a dosahovala vynikajúce výsledky.Obzvlášť v jazyku Kannada, ktorý bol jej najobľúbenejší. Vďaka zaradeniu do Adopcie na diaľku®mohla pokračovať aj v štúdiu na strednej škole, a neskôr i na vysokej škole informačnej techniky, kde po troch rokoch získala titul bakalára z počítačových aplikácií.“

Shaila je dodnes nesmierne vďačná svojmu adoptívnemu rodičovi za pravidelnú podporu a tým i možnosť získať kvalitné vzdelanie. Vďaka slovenskému dobrodincovi mala možnosť vyštudovať školu, čo sa žiaľ nepodarí skoro polovici indických detí.

V Indii preto náš projekt zameraný na podporu vzdelávania chudobných naďalej rozširujeme. Do pomoci pre indické dievčatá a chlapcov sa môžete zapojiť stále. Prihlásiť sa dá cez našu webovú stránku, alebo vyžiadaním prihlášky na e-maile: adopcianadialku.india2@charita.sk . Adoptívny rodič mení život konkrétnemu dieťaťu v Indii a dáva mu tak šancu, aby neostal v extrémnej chudobe po celý život. Ďakujeme, že pomáhate núdznym, ako bola v detstve Shaila.