Nádej pre Indiu

Adopcia na diaľku® India


Dokumentárny film o projekte Adopcia na diaľku® v Indii natočený v roku 2010. India bola prvou a dlho jedinou krajinou v tomto projekte, cez ktorý darcovia zo Slovenska podporujú konkrétne deti v núdzi a dávajú im tak nádej na lepšiu budúcnosť.

Viac o adopcii v Indii

Ďalšie filmy

Chcem si adoptovať dieťa