Aktuality

Čo máme nové?

Na indickom vidieku bojujú proti návykovým látkam

pridal: charita | dátum: 1. mája 2019 | kategória: India

Život na indickom vidieku je pre mnohé rodiny každodenným bojom o prežitie. Ťažkú situáciu zažívajú obyvatelia, žijúci v okolí mesta Gadag, ktoré sa nachádza na severe štátu Karnataka. Riaditeľka indického centra „Muktha Youth, Women and Child Welfare Trust Honavar“, pani Renee Furtado, nám napísala:

„Mesto je rozvinuté, no dedinky na vidieku zaostávajú v hygiene, zdravotných podmienkach a v možnostiach vzdelávania. Veľkým problémom na vidieku je to, že mnohé deti ukončia len pár tried základnej školy. Často sa potom túlajú a prepadajú alkoholu či iným návykovým látkam. V rámci nášho programu na pomoc deťom z okraja spoločnosti preto realizujeme vzdelávacie aktivity, ktoré sa týkajú aj tejto problematiky. S deťmi zo školy nacvičíme scénky a navštevujeme dedinky na vidieku. Súčasťou programu je aj videoprojekcia, ktorá poukazuje na škodlivé dopady a vznik chorôb, ktoré spôsobuje užívanie návykových látok. Pri týchto stretnutiach sa snažíme mladých informovať o ďalších možnostiach štúdia a motivujeme ich k pokračovaniu v ďalšom vzdelávaní. Taktiež máme príležitosť oslovovať aj rodičov detí a pozvať ich k aktívnejšej účasti na tomto procese pomoci. Sme vďační, že vďaka darcom zo Slovenska môžu aj títo žiaci pokračovať v štúdiu, získať primerané vzdelanie a nájsť si v dospelosti prácu.“

Okrem pravidelnej podpory a pomoci konkrétnemu dieťaťu či študentovi je možné zapojiť sa aj do podpory konkrétnych potrieb všetkých detí, ktorú centrum „Muktha Youth, Women and Child Welfare Trust“ spolu so školou „Sadhana Honavar“ zabezpečuje počas roka, a to formou rôznych programov, kurzov či projektov. Ďakujeme všetkým našim darcom, ktorí  týmto spôsobom neúnavne pomáhajú a ak by aj Vás táto forma pomoci oslovila, môžete sa zapojiť TU! V mene všetkých indických detí Vám vopred veľmi pekne ďakujeme!