Aktuality

Čo máme nové?

Motorkou ďalej zájdeš. Aj do škôl, či domácností

pridal: charita | dátum: 31. mája 2018 | kategória: Uganda

Health Initiatives Association (HIA) je naša nová partnerská organizácia, s ktorou spolupracujeme v Ugande. HIA pomáha v tejto krajine stovkám deťom. Veľká časť ich práce bola zameraná na zdravotnú starostlivosť. Tieto deti sú väčšinou siroty, HIV pozitívne alebo deti s iným zdravotným znevýhodnením.

Pracovníci HIA však videli aj potrebu riešiť i sociálnu situáciu detí a ich vzdelávanie a svoju pomoc pre ugandské deti rozvíjali aj týmto smerom. Sociálni pracovníci deti pravidelne navštevujú, chodia tiež do škôl uhradiť školské poplatky, aby sa deti mohli vzdelávať. Okrem toho distribuujú lieky a potraviny. Na presúvanie medzi školami a domácnosťami mali iba jednu motorku. Zabezpečili sme preto zakúpenie novej motorky a príslušného vybavenia, aby bolo možné pomoc deťom v Ugande rozširovať. Výkonná riaditeľka HIA, MUDr. Šilhárová, nám napísala: „Chceme naďalej pokračovať v monitorovaní rodín a detí. Zároveň nám to umožní zaradenie ďalších zraniteľných detí do nášho programu. Motorka bude slúžiť predovšetkým na monitoring domácností a škôl detí z projektu Adopcie na diaľku® Slovenskej katolíckej charity. Kvôli ťažkej dostupnosti domácností, zlým cestám a zvýšenému riziku v období dažďov nám terénna motorka pomôže pri našej práci. Spolupráca so Slovenskou katolíckou charitou nám umožňuje poskytovať služby pre núdznych v oveľa väčšom rozsahu. Túto formu pomoci si veľmi vážime.“

Ďakujeme všetkým vám, našim darcom, podporovateľom ako aj spolupracovníkom za pomoc pre najzraniteľnejších v Ugande. Vďaka vám pomáhame aktuálne cez Adopciu na diaľku® viac ako 630 ugandským deťom. Ďakujeme!