Melichar

„No nie je tu nádherne!

Ale už je čas ísť.

Ďakujem, že si mi ukázal cestu ďalej.

Tretie slovo hesla je „láska“.

Šťastné a veselé!“