Aktuality

Čo máme nové?

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň detí

pridal: charita | dátum: 1. júna 2017 | kategória: Zo sveta

V mnohých krajinách sveta, vrátane Slovenska, je prvý jún dňom, ktorý patrí najmä deťom. Pozornosť rodičov, dospelých, škôl i rôznych inštitúcií sa na ne zameriava viac než v bežné dní. Motiváciou k ustanoveniu takéhoto dňa bola aj snaha upozorniť na problémy, ktoré sa týkajú detí na celom svete: chudoba, detská práca, vzdelávanie.

„Táto problematika sa veľmi úzko dotýka aj nášho projektu Adopcia na diaľku®. Projekt sme spustili v roku 1996, ako odozvu na kritickú situáciu núdznych detí v Indii a v Bosne a Hercegovine. Adopciu na diaľku® realizujeme 21 rokov,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu.

Slovenská katolícka charita pomáha cez tento projekt aktuálne v týchto siedmich krajinách: India (od roku 1996), Albánsko (od roku 2005), Haiti a Vietnam (od roku 2011), Uganda a Kazachstan (od roku 2013), Ukrajina (od roku 2014). Pravidelnú pomoc dostáva vďaka Slovenkám a Slovákom, ktorí sú do projektu zapojení ako adoptívni rodičia na diaľku, či ako príležitostní darcovia, momentálne viac ako 2 950 detí.

„V chudobných a rozvojových krajinách sa snažíme reagovať na potreby detí v núdzi. Našou víziou je dlhodobá, systematická pomoc najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva. Snažíme sa tak napĺňať aj charitatívne poslanie cirkvi v duchu evanjeliovej lásky pre dobro blížnych. V tento deň myslíme obzvlášť na všetky deti, ktoré sú do nášho projektu zapojené,“ doplňuje Peter Knapík.

Pomoc je realizovaná vďaka všetkým adoptívnym rodičom a dobrodincom, ktorí sa angažujú pre zlepšenie ich situácie. Do pomoci núdznym deťom sú zapojené cez Adopciu na diaľku® aj rôzne farské spoločenstvá, stretká, či zamestnanci niektorých firiem, ktorí každý mesiac vyzbierajú vo svojom kolektíve financie na podporu jedného, či viacerých detí, alebo detského domova. Peter Knapík na záver dodáva:

„Vaša pomoc prináša chudobným deťom nielen možnosť vzdelávať sa, či zlepšenie ich sociálnej a materiálnej situácie, ale aj vedomie vlastnej hodnoty a perspektívu nájsť si neskôr i primerané uplatnenie v živote. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami.“