Aktuality

Čo máme nové?

Mať rodinu, domov, či šťastné detstvo nie je samozrejmosť. Podporte ukrajinské deti, ktoré žijú v detskom domove

pridal: charita | dátum: 11. apríla 2017 | kategória: Ukrajina

V detskom domove v malej dedinke Bortnyky na Ukrajine žije aktuálne 36 chlapcov. Pomáhame im cez náš projekt Adopcia na diaľku®.

„Detský domov dáva šancu na nový život najmä sirotám a polosirotám. Bezpečné prostredie a primeranú starostlivosť tu našli deti, ktorým rodičia zomreli, opustili ich,  alebo sa o ne nevedeli, či nechceli postarať. Väčšina z týchto detí má za sebou veľmi ťažký príbeh. Mnohé z nich nikdy nezažili, čo je to mať milujúcich rodičov, bezpečný domov, starostlivosť či pohladenie. Väčšina detí prežila traumy a do domova prichádzajú s poruchami reči, správania,  niektoré deti nezvládajú svoje emócie a majú agresívne, či skratové konanie,“ hovorí Martina Borčíková, ktorá tento detský domov navštívila. Pracovníci domova zabezpečujú deťom komplexnú starostlivosť od primeranej výživy, ošatenia, bývania, až po zdravotnú a psychologickú pomoc. Spoločne vytvárajú rodinnú atmosféru a zázemie, kde môže každé dieťa zažívať bezpečné prostredie a prijatie. Vyrovnať sa s traumatickými zážitkami, ktoré prežili v útlom veku, nie je však jednoduché. Je to dlhý proces, ktorý trvá roky a vyžaduje si nielen odbornosť, ale aj veľa trpezlivosti. Prístup ku každému dieťaťu je individuálny a práca zamestnancov domova je osobitným poslaním pre dobro najnúdznejších. V jednej zo správ nám riaditeľ domova Ruslan Markiv, MJ napísal:

„Za posledné roky sa situácia na Ukrajine ešte zhoršila. Deti sú chránené najmenej a sú najzraniteľnejšie, tak trpia najviac. Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým ľuďom zo Slovenska, ktorí veľkodušne podporujú naše deti prostredníctvo projektu Adopcia na diaľku®. Je to pre nás veľká pomoc.“

 Za pomoc pre chlapcov v detskom domove vám ďakujeme aj my. Podporiť tieto deti a dať im šancu na šťastný  život, rodinné zázemie  a komplexnú starostlivosť môžete aj naďalej. Pošlite pre ne ľubovoľný jednorazový alebo pravidelný dar. Číslo účtu v tvare IBAN je: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Pomôcť môžete aj zdieľaním článkov na sociálnej sieti facebook. Ďakujeme, že vám ich životná situácia nie je ľahostajná. Dobro, ktoré preukážete, mení ich ťažký život na šťastné detstvo. Ďakujeme.