Aktuality

Čo máme nové?

Kim a Lahn si našli dobrú prácu

pridal: charita | dátum: 19. mája 2021 | kategória: Vietnam

Vo Vietname pomáhame už od roku 2011, kedy sme do Adopcie na diaľku® zapojili aj chlapčeka menom Lahn a dievčatko Kim. Obe deti sa narodili do núdznych rodín a bez potrebného vzdelania by sa nedokázali dostať z chudoby. Počas ich štúdia deti podporoval cez náš projekt slovenský darca a práve vďaka tomu sa mohli sústrediť na učenie a školu úspešne absolvovať. Príbehy týchto dvoch detí vám dnes prináša naša miestna koordinátorka z Vietnamu, sestra Mary Magdalena.

„Lahn sa narodil v meste My Tho do chudobnej rodiny. Keď mal 19 mesiacov, umrela mu mama. Otec nevlastnil dom, a tak Lahn spolu s bratom bývali u starých rodičov, ktorí sa o nich starali. Otec musel zatiaľ pracovať v inom meste, avšak nemal dostatočný príjem na hradenie školného a zabezpečenie ďalších  životných potrieb. Vzhľadom na vysoký vek starých rodičov a ich nízky príjem bolo pre nich veľmi ťažké vychovávať Lahna  a jeho brata. V roku 2011, keď bol Lahn ôsmak, zapojili sme ho do projektu Adopcia na diaľku®.

V apríli 2020, po desiatich rokoch chlapcovej snahy a pomoci darcu zo Slovenska úspešne dokončil štúdium na univerzite v Ho Chi Minh s titulom bakalár informatiky. Lahn bol dobrý študent a školu dokončil so skvelými výsledkami, preto je pre neho ľahké nájsť si prácu v odbore. Momentálne, po niekoľkých mesiacoch školenia, sa Lahn zamestnal v spoločnosti Dxc Technology v meste Ho Chi Minh.“

Vysoká škola aj šťastná svadba

„V školskom roku 2011/2012 sa jedného rána vybral otec troch detí na miestny úrad požiadať o certifikát chudobnej domácnosti, aby jeho deťom znížili školné. Po ceste stretol nášho koordinátora za diecézu Long Xuyen, ktorý si vypočul jeho príbeh. Vďaka tomu sa mohlo dievčatko Pham Kim Phi ešte v ten semester zapojiť do projektu Adopcia na diaľku®. Kim sa narodila do chudobnej rodiny ako prostredná z troch súrodencov. V siedmej triede sa zapojila do projektu.. S finančnou podporou jej darcu úspešne dokončila strednú školu a zobrali ju na vysokú školu v odbore hotelový manažment.

V roku 2020 túto školu dokončila s výbornými výsledkami. Long Xuyen bohužiaľ nie je turistické mesto, a tak bolo pre Kim ťažké nájsť si prácu vo svojom odbore. Po skončení školy preto najprv pracovala tri mesiace ako predajkyňa áut, no táto práca jej veľmi nevyhovovala. Pred nedávnom si však Kim našla prácu v poisťovacej firme, kde sa jej páči a má dobrý plat. Len pár mesiacov po dokončení školy, v októbri 2020  sa vydala. Je veľmi šťastná a s radosťou s nami zdieľa svoju svadobnú fotku.“

Kim a Lahn sú len dve z mnohých detí, ktorým naši slovenskí darcovia vo Vietname úspešne pomohli. Vďaka nim mohli deti chodiť do školy v čistom oblečení, so všetkými pomôckami, ktoré potrebovali a najmä s vedomím, že ich čaká lepšia budúcnosť. Dnes sa vďaka tomu dokážu postarať o seba, aj svojich blízkych. Ďakujeme všetkým darcom za pomoc.

Autor článku: sestra Mary Magdalena, Matej Móder