Aktuality

Čo máme nové?

Josline je sirota. Chceme jej pomôcť vzdelávať sa

pridal: charita | dátum: 30. novembra 2018 | kategória: Haiti

Josline má 12 rokov a narodila sa na Haiti v časti Carrefour, ktorá patrí pod Port au Prince. Rodičia jej zomreli, a tak býva so svojimi dvomi súrodencami u tety.

„Ich teta je však vo veľmi zlej finančnej situácii a nemá prostriedky, aby sa mohla o osirelé deti primerane postarať. Napriek tomu, že Josline stratila mamu a otca a sama má zdravotné ťažkosti, je veselým a milým dievčaťom,“  vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka Adopcie na diaľku®. Josline navštevuje siedmu triedu na škole Svätého Františka Saleského v Riviére Froide. Jej obľúbeným predmetom je biológia. Josline by sa chcela stať zdravotnou sestrou. M. Borčíková dodáva: „Veríme, že tento jej sen sa bude môcť splniť aj vďaka pomoci zo Slovenska. Josline prijali do školy rehoľné sestry z Kongregácie Malých sestier sv. Terézie, ktoré pomáhajú chudobným, nakoľko je to v ich možnostiach. Kongregáciu tvoria iba miestne komunity haitských sestier, ktoré žijú veľmi jednoducho a samé nemajú dostatok prostriedkov. Snažia sa hľadať pomoc v zahraničí, aby mohli najchudobnejším na Haiti sprostredkovať vzdelanie. Uvedomujú si, že vzdelanie je pre Haiti cestou z chudoby, negramotnosti a celkovo zo zlej ekonomickej a sociálnej situácie, v akej sa Haiti nachádza už roky.“

Do projektu aktuálne zapájame deti ako je Josline. Ani Josline ešte nemá adoptívneho rodiča na diaľku. Ak sa nám ho s vašou pomocou podarí nájsť, bude mať Josline uhradené školské poplatky, učebnice a pomôcky. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli darovať vzdelanie haitským deťom prostredníctvom pravidelnej podpory, či príležitostným darom, propagáciou alebo modlitbami za naše poslanie. Ďakujeme.

Prihlásiť sa do projektu a pomôcť deťom ako Josline môžete TU. Viac informácií o Haiti TU.